Beernem

16-01-16

Cultuurprijzen 2015 uitgereikt

cult2.jpgBeerlanderke en Publieksprijs voor Carlos Croene

20:51 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-12

Unizo Groot-Beernem geeft beleid enkele prioriteiten mee

2a.jpg

Unizo Groot-Beernem streeft naar een beter economisch klimaat

21:55 Gepost door Reginald in Algemeen, Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-07

"We gaan 't Veld zot (of zat) maken"

De bewoners van Oostveld gaan gedurende de aanloop naar de kermisdagen van het weekend 29 juni tot en met 1 juli, wellicht een spannende tijd beleven. Het kermiscomité is er in geslaagd vier kandidaten op te trommelen voor de verkiezing van burgemeester. Deze ludieke verkiezing belooft niet zonder slag of stoot te zullen gebeuren.

Dat Oostveld leeft, daarvan zijn ondertussen alle dorpsbewoners meer dan overtuigd, zelfs ver daarbuiten delen ze deze mening. Al wat er georganiseerd wordt, kan op een ruime belangstelling rekenen. De meeste mensen kennen elkaar. Alle verenigingen floreren er uitstekend. “Wij denken dan ook dat Oostveld rijp is voor een verkiezing van Burgemeester van Oostveld”, valt Dilli De Coninck, één van de leden van het kermiscomité, met de deur in huis. “De burgemeester wordt verkozen tijdens een ludieke verkiezing op zondagnamiddag 1 juli en zal zijn mandaat gedurende drie jaar moeten opnemen. Na wat zoeken, vonden we vier kandidaten uit alle lagen van de bevolking, die uiteraard graag geziene figuren zijn en die deze uitdaging volgens ons met hart en ziel zullen aangaan. Zo hebben we enkele opdrachten verzonnen, om toch enige onderscheid tussen de kandidaten te kunnen maken. Zo mogen ze op voorhand campagne voeren en mogen derden worden ingeschakeld. We rekenen een beetje op hun originaliteit en enkele praktische proeven dienen afgelegd. We hopen zoveel mogelijk volk naar de stembusgang te krijgen”, aldus Dilli De Coninck.

Kandidaten

Onder de vier kandidaten is de 50-jarige Rose Sypré de enige vrouw. “Ze hebben me gevraagd deel te nemen en ik was hierdoor geflatteerd en blij. Mijn doel is om ooit alle verenigingen samen op een nieuwjaarsreceptie te krijgen. Mijn leuze is Verenigd Oostveld”, aldus de guitige Rose Sypré. De 28-jarige David “Stanny” Standaert neemt deel voor de sfeer en de leute. “Er is geen toekomst zonder jeugd. Stem jong, stem slim, stem Stanny”, flapt hij er uit. “Ik wil dat mijn dorp blijft leven en dat de kermis blijft bestaan. De 41-jarige Lieven Dewulf stelt dat ’t Veld meer middelen nodig heeft. “Meer geld voor ’t Veld is dan ook zijn leuze”, waarmee hij hoopt het voetbalveld van HO Oedelem nog meer te verfraaien. De eveneens 41-jarige Paul Voet trekt met de leuze We gaan ’t Veld eens zot of zat maken naar de verkiezing. “Het is geestig wonen in Oostveld. Ikzelf ben vertrouwd met heel wat verenigingen en wil een belangrijke steun leveren aan de bevolking, kleuters en senioren. We gaan ervoor”, klinkt het resoluut.

Wat het kermisprogramma aangaat, er is voor elk wat wils. Naast aperitiefconcerten, barbecue, optredens, boarding football, fuiven, playbackshows en kermisvoetbal is er uiteraard de verkiezing van de burgemeester, dat het meest in de kijker staat. Het wordt in elk geval een spetterend begin van een warme zomer in Oostveld.

Foto : David “Stanny” Standaert, Rose Sypré, Lieven Dewulf en Paul Voet zijn de kandidaten op de voorste rij. Geert Dewispelaere, Rik Beernaerts, Daniël Galliaert, Koen D’Hoore, Stijn Van Kerschaver, Dilli De Coninck en Danny Streuve willen alles in goede banen leiden.

10:32 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-06

De namen van de nieuwe schepenen zijn gekend

In een gemoedelijk onderonsje met de pers evalueert André Van Belleghem, de Beernemse CD&V-voorzitter, de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Hierbij licht hij een tipje van de sluier op in verband met de invulling van de schepenfuncties. Weinig verrassingen vallen te noteren, buiten het feit dat Luc Goutry het voorzitterschap van het OCMW op zich neemt.

De grote winst geboekt door de CD&V wordt door de voorzitter toegeschreven aan het gepresteerde werk, de wijze van besturen en het feit dat zijn mensen tussen de mensen aanwezig waren. “Onze mensen zijn actief in het verenigingsleven en werken meestal als vrijwilliger in diverse organisaties. Wij hebben een zichtbare en voelbare vernieuwing gebracht. Onze winst is dan ook een beloning van de kiezers”, aldus een glunderende voorzitter. “We stellen vast dat we een forse stemmenwinst hebben geboekt met ongeveer tien procent. Dit werd vertaald in een bijkomende zetel. Spijtig genoeg kwamen we zeven stemmen tekort voor een tweede zetel. Het aantal voorkeurstemmen stijgt voortdurend. In 2000 telden we gemiddeld 783 voorkeurstemmen, nu 825”, klinkt het overtuigend.

Sterke lijst

schepenNaast een goed programma, dat het vertrouwen van de kiezer genoot, stelt Van Belleghem, dat de CD&V met een sterke lijst voor de dag kwam. “Onze lijst werd zorgzaam opgebouwd naar geledingen, geslacht, ouderdom en deelgemeenten. Er was bijvoorbeeld geen inteelt in onze lijst te bespeuren. Daarnaast hebben we een verstandige campagne gevoerd met het accent op het WIJ-gevoel. Onze kandidaten legden vele huisbezoeken af en deden dat roterend in elke deelgemeente. Tevens stellen we vast dat onze lijsttrekker, Johan De Rijcke meer dan 2.000 stemmen achter zijn naam verzamelde. Ook de vrouwen behaalden een goede score, wat meteen een meerwaarde voor onze partij opleverde. De jongeren behaalden een goed resultaat en vormen een sleutel naar de toekomst toe”, aldus een goed op dreef zijnde Van Belleghem.

Schepencollege

Na enkele vergaderingen is er men bij de CD&V uitgeraakt voor wat de aanduiding van de schepenen betreft. “De bevoegdheden worden later bedeeld. De invulling zal in groep gebeuren, in gezamenlijk overleg en op een collegiale manier. We houden rekening met kennis, ervaring van dossiers, persoonlijke voorkeuren en evenwicht tussen de actieve loopbaan en de tijd die men voor de gemeentelijke taak kan uittrekken. Zo wordt Luc Goutry geen schepen, maar voorzitter van het OCMW, maar zetelt wel in het schepencollege met stemrecht. Daarnaast worden Carine Janssens, Martine De Roo, Patricia Waerniers, Mie Debruyne en Jos Sypré tot schepen benoemd. Tevens zal uittredende burgemeester Walter Van Parijs een functie als voorzitter van de Gemeenteraad op zich nemen. Deze functie wordt slechts vergoed met een veredelde zitpenning van de gemeenteraadsleden en dus niet met een schepenwedde”, benadrukt Van Belleghem, die nog meegeeft dat de vertegenwoordigers voor de intercommunales en de adviesraden moeten aangeduid worden. Opmerkelijk is het feit dat Beernem een vrouwvriendelijk beleid voert, want niet minder dan vier van de vijf schepenen zijn vrouwen. Daarbij komt nog dat vier van de schepenen uit Oedelem komen.

16:56 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

16-10-06

Groen! Beernem tevreden met kiesresultaat

"We zijn uitermate blij met het goede resultaat dat Groen!-Beernem voor de tweede keer op rij behaalde bij de gemeenteraads –en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober", aldus voorzitter Ignace Tousseyn. "Met een krap budget en een bewust sober gehouden kiescampagne zijn we er toch in geslaagd om onze 2 gemeenteraadszetels te behouden. Meer nog, we groeiden zelfs met 0,8% en kregen de stem van 11,1% van de Beernemse kiezers. Om precies te zijn schonken 1.147 Beernemnaars ons hun vertrouwen. Bovendien verlengt Marc Vanpaemel voor de 3de keer zijn termijn als provincieraadslid. Op gemeentelijk vlak moesten we daarbij als David tegen Goliath opboksen tegen een meerderheidspartij die campagne voerde met een ware affiche-tsunami langs de wegen en een papierslag in de brievenbus", aldus de voorzitter.

"De strijd was zeer ongelijk, temeer daar de Groen!e ACV’ers opnieuw doodgezwegen werden door de eigen organisatie. Op onze lijst stonden vijf ACV-vakbondsafgevaardigden, maar zij werden compleet genegeerd door het ACW. Enkel de kandidaten van de meerderheidspartij verschenen uitgebreid in de eigen publicaties. Het ACW boycot dus niet enkel Vlaams Belangers, maar plaatst ook Groen!-kandidaten op dezelfde lijn. De C van het ACW komt hier toch maar erg kleintjes uit".

"Toch slaagde Groen!-Beernem erin om het hoofd boven water te houden en daar zijn we erg trots op. We behaalden daarenboven het beste resultaat van Groen! in West-Vlaanderen. We trokken ook bewust jonge kandidaten aan, die allen een goede persoonlijke score haalden. Groen! is daardoor weer een beetje hip bij de jeugd".

"Wel jammer vinden we dat de afgelopen kiescampagne in onze gemeente niet meteen de fraaiste was. Vooral de overloperij in de aanloop naar de verkiezingen met de bedoeling om de grootste oppositiepartij een hak te zetten, was geen mooi spektakel.. Zulke kuiperijen zorgen ervoor dat mensen zich afkeren van de politiek en daar spint vooral extreem rechts garen bij. Het woord ‘respect’ is hier dan ook totaal misplaatst. We gunnen de meerderheidspartij haar extra zetel, maar we hadden liever gezien dat die behaald werd met een overtuigend beleid i.p.v. met het inpikken van andermans gemeenteraadsleden".

"Oppositie is en blijft broodnodig om het democratisch gehalte van een bestuur te bewaken en we hopen dan ook dat de toekomstige mandatarissen van de meerderheidspartij elkeen zijn rol zullen laten spelen. Wij van Groen!- Beernem pikken alvast de draad weer op en zullen oppositie voeren zoals onze kiezers dit gewoon zijn van ons, namelijk met een kritische, maar constructieve ingesteldheid. Ook wij willen een mooie toekomst voor onze gemeente. De volgende zes jaar zullen we ons dan ook weer keihard inzetten. Waarbij we ondermeer opnieuw de aandacht zullen vragen voor de verkeersonveilige situatie van de fietsende kinderen en jongeren, één van de knelpunten die ook uit de recente enquête van de jeugdraad naar voren kwam. Maar ook het groeiend aantal verkavelingen in onze landelijke gemeente, waarbij de bouwpromotoren vrij spel krijgen, baart ons zorgen…".

17:29 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

09-10-06

Johan De Rijcke wordt de nieuwe burgemeester

Johan De Rijcke, lijsttrekker van de CD&V, is de grote winnaar van deze Gemeenteraadsverkiezingen geworden. Het staat nu wel vast dat hij bij de volgende legislatuur, de nieuwe burgemeester van Groot-Beernem wordt. Als diensthoofd bij het kadaster in de regio Aalter-Eeklo, weet hij met mensen om te gaan. Als burgervader zal hij zijn beroepshalve opgedane ervaring zeker kunnen toepassen als hoofd van de gemeente.

Johan De Rijcke is al achttien jaar gemeenteraadslid en sinds 1995 tot schepen benoemd. Deze nog betrekkelijk jonge politieker, gehuwd met Maria Vanneste en vader van Piet, Klaas en en Bert, heeft het vertrouwen gekregen van de Beernemse kiezer, want hij verzamelde maar liefst 2.169 voorkeurstemmen achter zijn naam. “Ik ben enorm tevreden met het behaalde resultaat”, opent Johan De Rijcke het gesprek. “De tien procent waarmee de CD&V stijgt, doet me enorm deugd. Dit betekent dat de bevolking ons waardeert en dat we het vertrouwen waard zijn. Het betekent ook dat we een goed beleid voeren. Mijn persoonlijke score had ik niet verwacht. Als lijsttrekker is dat moeilijk in te schatten, net zoals het huisbezoek. Trouwens ik heb de helft van Beernem niet gedaan. Ik heb nu zes jaar tijd om iedereen te ontmoeten”, legt De Rijcke uit.

Termijn

deryckeJohan De Rijcke wordt als schepen gewaardeerd voor zijn ruime dossierkennis, die door het gemeentebestuur moet behandeld worden. Eén van zijn opties op politiek vlak is durven verder kijken dan morgen. “Het komt er op aan om iedereen voldoende in te lichten over bepaalde zaken. Als er een werk dient te worden uitgevoerd, dan moeten we durven er een termijn op te kleven. Bijgevolg wil ik daar werk van maken, in samenwerking met de nieuwe communicatieambtenaar. Dat zal één van de taakinvullingen worden. Vooruitzien, een visie ontwikkelen op langere termijn, creatief zoeken naar duurzame oplossingen en die dan stap voor stap realiseren zijn voor mij essentieel”, benadrukt Johan De Rijcke.

Andere stijl

Op vraag of hij hetzelfde beleid als zijn voorganger Walter Van Parijs zal voeren, antwoordt De Rijcke dat iedereen zijn eigen stijl hanteert. “Ikzelf ben een andere persoonlijkheid dan mijn voorganger. Walter was een andere persoon dan De Cuyper enz… Het doel is even goede resultaten te boeken als voorheen. Iedere persoon legt andere accenten en pakt de problemen op een verschillende manier aan. Het komt er op aan de noden te detecteren en hiervoor verantwoorde uitgaven los te weken. De gekozen maatregelen moeten in ruime mate gedragen worden door de betrokken inwoners. Voortdurend overleg en inspraak en een goede communicatie zijn hiervoor de sleutel. We willen het vooropgestelde programma uitvoeren. We beginnen met een beleidsnota te schrijven en bekijken hoe we de problemen uit de wereld kunnen helpen. Hopelijk hebben we niet af te rekenen met onverwachte gouvernementele tussenkomsten, waarop de gemeente geen impact heeft. Bepaalde opgelegde beslissingen hebben de gemeenten gedwongen bij te sturen en dat kan soms pijnlijk overkomen”, legt De Rijcke uit.

Jonge ploeg

De Rijcke zal in zijn beleidsploeg zowel met jonge als ervaren politici aan de slag moeten. “Ik heb daar geen schrik voor. Het moet een ploeg worden vol ambitie. Trouwens Walter Van Parijs, Luc Goutry, Henk Vanthournout, Martine Verstringhe zijn toch mensen die het klappen van de zweep kennen. Daarnaast hebben we nog Jos Sypré en Patricia Waerniers, die één van de meeste stemmen achter zich kreeg. Ik had wel verwacht dat ze hoog zou scoren. Ze heeft een fameuze campagne gevoerd. Onze kandidaten hebben heel wat stemmen behaald. Als je bekijkt dat je bij ons bijna 750 stemmen moet verzamelen om in de gemeenteraad een zitje te bemachtigen, terwijl in andere partijen een paar honderd stemmen voldoen om een zetel te bezetten, dan duidt dit erop dat onze mensen goed in de markt liggen en heel wat vertrouwen bij de bevolking opwekken. Dat stemt me positief om met deze ploeg in zee te gaan. Het is een overwinning geworden van gans de ploeg en het geeft ons de moed om ermee door te gaan. Als besluit kan ik stellen dat we dicht bij de inwoners willen werken. Op hun vragen en bemerkingen willen we ingaan en zonodig een oplossing brengen binnen een vastgestelde termijn”, besluit Johan De Rijcke.

22:01 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

08-10-06

CD&V gaat er fors op vooruit

Uit de resultaten van deze namiddag maken we uit dat de CD&V als winnaar uit de verkiezingen is gekomen. Ze behalen 59,1 % van de stemmen, dat is 9,5 % meer dan in 2000. BRON daarentegen zakt van 34,1 naar 29,8 percent van de stemmen. Groen wint lichtjes 0,8 percent bij en gaat van 10,3 naar 11,1 percent. In zetels vertaald krijgt CD&V 14 zetels, BRON 7 en Groen! 2. Hierin wint CD&V 2 zetels tov 2000 terwijl BRON 2 zetels verliest. Groen! blijft op 2. Cijfers zijn aangepast volgens laatste update van VRT nieuws.

18:34 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (23) |  Facebook |

02-10-06

Rapt Patricia Waerniers (CD&V) zich in de Gemeenteraad?

Dat verkiezingskandidaten allerlei trucs uithalen om de kiezer te overtuigen op hen te stemmen is al langer gekend, maar velen vinden thans hun soelaas op het internet. Zo ook Patricia Waerniers (CD&V), die met een originele website voor de dag komt. Bij de introductie stelt de kandidate zich voor op de tonen van “rap” geluid.

Dat deze website heel wat belangstelling geniet, blijkt uit de rapportering door Clickx-magazine, het wekelijkse tijdschrift over multimedia en informatica. In het magazine lezen we dat deze keer politici in de aanloop naar de verkiezingen originele manieren proberen te bedenken om de kiezer voor zich te winnen. “Ze zijn duidelijk niet vies om daarvoor het internet in te schakelen. Niet altijd een goed idee, zo blijkt uit enkele opvallende verkiezingssites. Geïnspireerd door het succes van talentenshows zoals Idool, X-Faxtor en Star Academy, zijn heel wat politici aan het zingen geslagen, met alle gevolgen van dien”, lezen we waarna een aantal sites, waaronder die van Patricia Waerniers, worden voorgesteld. Clickx-magazine waarschuwt wel voor het gebrek aan talent bij het beluisteren van sommige campagneliederen op diverse websites, wat duidelijk niet geldt voor deze van Waerniers.

PatriciaSite

Op de site van Waerniers wordt de bezoeker ontvangen met heel wat toeters en bellen, waarbij een overzicht gegeven wordt van haar standpunten. “Sinds deze vorige succesvolle verkiezingscampagne in 2004, waar ik door niet minder dan 10.135 kiezers werd gesteund, ben ik mij steeds verder gaan engageren in de politiek. In 2005 werd ik voorzitster van de CD&V-vrouwen regio Brugge en ondervoorzitster van de CD&V regio Brugge. Deze bestuursfuncties brengen mij uiteraard in het centrum van de politieke wereld. Door het opnemen van deze engagementen is het voor mij mogelijk om een stevig netwerk rond mij op te bouwen. Dit politiek netwerk zou ik bijzonder graag inzetten voor mijn gemeente: Groot-Beernem. Immers, mede door mijn jarenlange inzet voor verschillende verenigingen en sportclubs van Groot-Beernem ken ik de socio-culturele en sportieve wereld van mijn gemeente door en door”, aldus Patricia Waerniers, die erin gelooft op een verfrissende wijze mee te kunnen werken aan de verdere uitbouw van de Groot-Beernemse samenleving.Andere kandidaten wagen zich op internet met een filmpje bij de provider YouTube. Wellicht worden we voor de volgende verkiezingen met meer van dergelijke zaken geconfronteerd. Info: http://www.waerniers.be

16:50 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-06

Marc Van Hoecke (BRON) haalt verkiezingsborden weg

Marc Van Hoecke heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft deze morgen alle verkiezingsborden op Groot-Beernems grondgebied weggehaald. "Ik ben het beu en wil niet langer meedoen aan dit gedoe rond de borden, nadat de politie mij het bevel gaf mijn bord in de Parkstraat weg te halen. Mijn bord was zeker en vast geen hinder voor de verkeersveiligheid. Dat van de meerderheidskandidate mag blijven staan.
Ik heb er de politie op gewezen dat er op heel wat kruispunten wel degelijk hinder bestaat, maar deze borden laten ze ongemoeid. De politie werkt met twee maten en twee gewichten", aldus Van Hoecke. De politie van Het Houtsche stelt dat ze zich boven elke vorm van politiek stelt en alleen de verkeersveiligheid op het oog heeft.

17:33 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-09-06

Kris Vincke (CD&V) is eindelijk weer thuis

Op dit blogje kan niemand mij enige partijdigheid aanwrijven. Iedere partij is hier uitbundig aan bod gekomen, maar hetgeen ik deze morgen in de krant las, deed mijn rechtvaardigheidsgevoel huiveren.

In het artikel “Van kleur veranderd” verschenen op dinsdag 26 september in Het Laatste Nieuws geeft Kris Vincke (CD&V) aan dat de keuze om over te gaan naar de CD&V niet moeilijk was en dat hij zich eindelijk thuis voelt. Voordat Vincke in 1995 voor het eerst opkwam voor de VLD, is hij al aangesloten geweest bij de toenmalige CVP en zetelde in de Nationale Raad van CVP-jongeren. “Ik ben altijd christen-democraat geweest”, aldus Vincke. Als ik dat lees vraag ik me als journalist af, of Vincke al die jaren de “mol” is geweest in de VLD-rangen. Hij was het toch die als geestelijke vader mag beschouwd worden van het in 2000 opgekomen BRON, of niet soms. Voelde hij zich dan niet het beste thuis in die paarse rangen? Heeft hij dan al die jaren de kiezers een rad voor de ogen gedraaid? Of lag het streven naar macht dichter bij het hart dan de partijkleuren, want hoe verklaar je anders dat Vincke van BRON overloopt naar CD&V in een periode dat BRON bijna monddood was. Gelukkig heeft BRON zich herpakt op een ogenblik dat zijn “transfer” al een feit was, zodat de oppositie in Groot-Beernem weer haar werk kan doen.

Ik hoop voor Groot-Beernem dat rechtschapen beleidsmensen, voor wie de partijkeuze nog iets betekent, de touwtjes in handen nemen en als je het mij vraagt, zijn er onder de jongeren genoeg bekwame kandidaten om sociale zaken, begroting en financiën onder hun hoede te nemen.

17:49 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-06

Bordenoorlog is gestart

Nadat Marc Van Hoecke (BRON) op politiebevel zijn verkiezingsbord heeft weggehaald vanuit de Parkstraat nabij café Sint-Lucas, daar waar het bord van meerderheidskandidate Mie De Bruyne er wel mag blijven staan, is het oppositielid uiteraard op oorlogspad getrokken. Op zijn weg vond hij een reeks borden van een andere meerderheidskandidate die een levensgevaarlijks situatie doen ontstaan. Het ganse fietspad wordt afgegrendeld met als gevolg dat de fietsers noodgedwongen moeten uitwijken. De fietsers lopen een groot riscico te worden meegezogen door het voorbijrijdend verkeer, met alle gevolgen van dien. Hierbij wordt de bordenoorlog een feit. "Als dat geen inbreuk tegen de verkeersveiligheid is, dan weet ik het niet meer", aldus het oppositielid. Van Hoecke denkt er aan al zijn borden te laten weghalen en te stoppen met dit kinderlijk gedoe. Het oppositielid voelt zich geviseerd door de meerderheid. De politie van Het Houtsche stelt zich boven elke partijpolitiek en waakt enkel over de verkeersveiligheid.

11:07 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-09-06

Groen! voert campagne met de fiets

Op zondagvoormiddag 17 september verzamelden een twintigtal kandidaten en sympathisanten van Groen!-Beernem aan het Ontmoetingscentrum De Kleine Beer. Allen gehuld in een Groen!-T-shirt, vertrokken ze van daaruit met luid belgerinkel voor een fietstocht van een 35-tal kilometer doorheen het hele grondgebied van Beernem. "En het moet gezegd dat de fietsende groene kolonne onderweg op heel wat belangstelling kon rekenen", aldus voorzitter Ignace Tousseyn.

"Met deze fietstocht wil Groen!-Beernem nog maar eens aantonen dat de fiets een zeer milieuvriendelijk alternatief kan zijn voor de auto. Niet enkel voor recreatie, maar ook voor het dagelijks woon-en werkverkeer vormt het stalen ros een perfect vervoermiddel, zeker voor afstanden tot ongeveer 10 km".

"Spijtig genoeg heeft het gemeentebestuur in de afgelopen periode de fietsers sterk verwaarloosd, en heeft ze voornamelijk oog gehad voor het creëren van bijkomende parkeerplaatsen. Daardoor werd er onvoldoende geïnvesteerd in veilige fietspaden en kwalitatief degelijke fietsenrekken. Niet enkel Groen!-Beernem zegt dit al lang, maar dit bleek ook duidelijk uit een recente enquête van de jeugdraad. De verkeersonveiligheid voor fietsers vormde daarin één van de hoofdbekommernissen van de Beernemse jongeren", aldus de voorzitter.
"Het wordt dan ook de hoogste tijd dat hierin verandering komt. Als het van Groen!-Beernem afhangt, beter nu dan later", besluit Tousseyn.

18:08 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Postjes al verdeeld voor de verkiezingen?

In een krantenartikel van Het Laatste Nieuws verscheen op donderdag 21 september een interview met burgemeester Walter Van Parijs. De burgervader somt er de realisaties op van de jongste jaren. Bij het slot van het artikel wordt naar zijn toekomstplannen gevraagd. Hierin verklaart de burgemeester dat in de CD&V-partij een consensus werd bereikt, dat hij voorzitter van de gemeenteraad kan worden.

Deze verklaringen worden door de oppositie niet gesmaakt. Marc Van Hoecke, lijsttrekker bij BRON, reageert verbolgen op deze uitlatingen. "Deze functie is nieuw en wordt bij decreet pas verplicht vanaf 2012", sneert Van Hoecke. "Beernem wil het ambt al na de verkiezingen openstellen, zonder het oordeel van de kiezer af te wachten. De CD&V lijkt al begonnen met het verdelen van de mandaten. Voorlopig is deze ambt niet verplicht en als Van Parijs dat zou opnemen, kost het de belastingbetaler minstens 25.000 euro per jaar aan vergoedingen, want de voorzitter krijgt dezelfde wedde als een schepen. Als dat geen mooi afscheidsgeschenk is", vraagt een strijdlustige Van Hoecke zich af.

17:57 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bordenoorlog op komst in Beernem?

Bij verkiezingen wensen de kandidaten zich te profileren. Sommige kandidaten delen flyers uit, anderen besmeuren het straatbeeld met allerlei borden, de ene groter dan de andere. Na drie weken dat de borden in ons straatbeeld zijn opgedoken, blijkt dat bepaalde borden het zicht belemmeren.Het bord van Marc Van Hoecke (BRON) aan café Sint-Lucas in de Parkstraat bijvoorbeeld, moet op politiebevel weggenomen worden, want het hindert de verkeersveiligheid. Nochtans staat er naast zijn bord een nog groter bord van Mie Debruyne (CD&V) en dat zou niet hinderend zijn voor het verkeer. Begrijpe wie kan. Een verbolgen Marc Van Hoecke begrijpt het in elk geval niet. "Mijn bord staat er al drie weken en plots is het hinderend voor het verkeer. Dat vind ik eigenaardig. Kijk maar eens naar andere plaatsen, dan zijn er veel borden die wegmoeten", aldus een woedende Van Hoecke.

We kunnen niet ontkennen dat sinds een paar weken onze straten overspoeld worden met een vloedgolf van oranje gekleurde borden en pamfletten. Her en der neergepoot, de een proberend de ander de loef af te steken. Men vraagt zich zelfs af, of er binnen de CD&V zelf geen oorlog aan de gang is. Blijkbaar komen de leden er niet goed overeen, want hun chaotisch gedoe is lachwekkend. Zijn de verkiezingsbudgetten bij de partijen dan zo groot om overal dergelijke borden neer te zetten? Gelukkig houdt Groen! het echt karig, want stel je voor nog eens 19 kandidaten, die bijvoorbeeld tien borden plaatsen, dit zou nog een vervuiling van 190 borden meer met zich meebrengen. Ik vraag me af of het tonen van je gezicht op straat werkelijk stemmen opbrengt. Of zou het nadelig kunnen werken, want na een maand op deze borden willens nillens te moeten kijken, zijn we die gezichten zo beu als koude pap. De discussie staat open. Wie durft?

16:42 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingspoll : relevant of niet?

Op deze webblog kan worden gestemd op één van de drie partijen. Deze poll loopt ondertussen al een maand. Indien deze poll een tendens weergeeft dan zou het politiek landschap in Groot-Beernem een grote verandering kunnen ondergaan.

Men kan zich de vraag stellen hoe relevant een dergelijke verkiezingspoll is. Je hoeft geen statistiek te hebben gestudeerd om te beseffen dat er in dergelijke formule een foutenmarge moet geaccepteerd worden. Daarbij komt nog dat een groot deel van de oudere bevolking geen computer bezit, zodat deze groep zich niet kan uiten. Verder kunnen de bloglezers elke dag opnieuw op hun partij stemmen. Alles gebeurt immers anoniem. Enkele grappenmakers zullen wellicht proberen stokken in de wielen te steken en door hun stemgedrag de cijfers vervalsen.

Ondertussen is al meer dan 500 keer een stem uitgebracht en toch stellen we enkele opvallende tendensen vast. BRON startte gretig en bereikte zelfs 60 percent van de stemmen. De voorsprong op CD&V bedroeg 29 percent, terwijl Groen! zich met 6 percent moest tevreden stellen. Ondertussen is de voorsprong van BRON weliswaar geslonken tot twintig percent, maar de CD&V slaagt er maar niet in de kloof te overbruggen. Groen! is inmiddels gestegen tot 15 percent, terwijl ook de ontevredenen zijn uitgebreid tot 5 percent. Besluiten hoeven we hier niet te trekken. Het is alleen even leuk een dergelijke poll op je webblog te zetten. Aan de kiezer om op 8 oktober de partij aan te duiden, die gedurende de volgende legislatuur het beleid mag bepalen.

10:24 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-06

Peter-Jan De Prest (BRON): "Betere budgettering lenigt noden van de mensen"

Na de lijsttrekkers is het de beurt aan de jongste van de lijst.

De 23-jarige Peter-Jan De Prest uit de Hoogstraat in Oedelem heeft op de BRON-lijst plaats 16 ingenomen. Momenteel woont hij nog bij zijn ouders, die een landbouwbedrijf uitbaten. Sinds twee jaar is hij afgestudeerd en heeft een graduaat landbouw op zak.

Bekwaamheid is ondermaats

Peter-Jan De Prest heeft het niet zo begrepen op het huidig beleid. “Neen zeker niet. Ik ben teleurgesteld in het beleid en vind de bekwaamheid van het schepencollege ondermaats. Vooral op landbouwgebied was er geen budgettering en werden belangrijke punten niet aangepakt. Ook naar de verkeersveiligheid bestaan er in Groot-Beernem nog levensgevaarlijke kruispunten. Ik wil ook een lans breken om de belastingen te laten dalen. Opcentiemen en onroerende voorheffing moeten zakken. Bekijken we het containerpark, dan worden de inwoners van onze gemeente afgeschrikt door het feit dat ze ervoor moeten betalen. Het systeem met de identiteitskaarten heeft nooit goed gewerkt. Hieruit vloeien kosten voort die men anders kan besteden”, weet Peter-Jan De Prest, die ook oog heeft voor de vergrijzing van de bevolking. “We moeten proberen de middenstand naar ons dorp toe te trekken en de dorpskernen levendiger maken. Thans is hier alles doods wat ons meteen bij de jeugd brengt. Zij moeten uitwijken naar andere gemeenten, want fuiven is niet aan Groot-Beernem besteed”.

Cultuurcentrum

Volgens Peter-Jan is het wel goed dat een cultuurcentrum werd gebouwd, maar de plaats vindt hij minder geschikt. “Hadden ze vijfhonderd meter verder gebouwd, dan was er thans ruimte voor woningbouw. Nu heeft de gemeente deze dure bouwgrond moeten aankopen, daar waar er in de Bargelaan gronden beschikbaar waren. Ik hanteer de slogan : “Een burger heeft recht op iedere waarheid”. Later wil ik het landbouwbedrijf van mijn ouders voort zetten”, kijkt Peter-Jan al naar de toekomst.

11:02 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wouter De Beukelaer (Groen!): "Streven naar beter milieu"

Na de lijsttrekkers is het hier de beurt aan de jongste van de lijst.

Met zijn achttien lentes is Wouter De Beukelaer de jongste kandidaat van alle partijen. Wouter woont nog bij zijn ouders Bart en Lut in Den Duine en studeert nog aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij start het eerste jaar filosofie.

Maatschappelijk gericht

Wouter heeft filosofie gekozen, omdat hij gebeten is door geschiedenis en gefascineerd blijkt door de denkwijze van mensen. “De maatschappelijke structuren zijn allemaal voortgesproten uit het brein van filosofen. Om het heden te begrijpen, moet je de geschiedenis kennen. Naast mijn studie filosofie, heb ik gedurende tien jaar muziek gevolgd in Aalter. Ik speel gitaar, maar ik denk dat dit instrument nu wel aan de kant zal geschoven worden, want mijn andere activiteiten laten niet veel ruimte meer open”, aldus een gedreven Wouter, die door zijn vader in de politiek is gerold. “Ja mijn vader staat ook op de Groen!-lijst en mijn moeder Lut is geëngageerd in de Noord-Zuid-problematiek. Vandaar mijn belangstelling voor het milieu. Het beleid in Beernem kan veel beter. Naar de jonge mensen toe, is er vanuit het beleid te weinig belangstelling om een fuifinfrastructuur uit te bouwen. Noodgedwongen trekken wij altijd naar Aalter. Mijn belangstelling gaat ook uit naar jeugdbewegingen, die we meer moeten steunen. Daarnaast koester ik een levendige belangstelling naar andere culturen toe. Onder de vluchtelingen zitten heel wat interessante mensen, die verrijkend kunnen werken”, legt Wouter uit.

Veiligheid creëren

Wouter is een verwoed fietser en bijgevolg heeft hij vastgesteld dat er in Groot-Beernem weinig veilige fietspaden te bespeuren vallen. “We moeten proberen het fietsen te stimuleren, zodat mensen hun auto thuis laten. Jammer genoeg beschikken we niet over de nodige fietsstructuur. We moeten streven naar meer veiligheid. Daarbij wil ik dat iedereen inspraak heeft bij het gemeentelijk beleid, want het heeft toch een zekere invloed op je dagelijks leven”, besluit Wouter De Beukelaer.

10:59 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

An De Kesel (CD&V) : "Opkomen voor de jeugd"

Naast de lijsttrekkers willen we ook even de jongste op de lijsten voorstellen.

Met haar 22 jaar is An De Kesel de jongste op de CD&V-lijst waar ze plaats 9 kreeg toegewezen. Haar partijbestuur heeft haar gevraagd deel te nemen aan de verkiezingen, vermits An een ganse loopbaan bij de chiro heeft doorlopen. Van haar zesde levensjaar tot zelfs nu nog, is ze geëngageerd in de lokale chiro.

Sociale aspecten

Ondanks haar diploma van toegepaste psychologie is An De Kesel momenteel werkzoekende. “Ik ben pas afgestudeerd van de Hogeschool in Gent”, vertelt An. “Ik heb bewust voor deze richting gekozen, want mijn activiteiten in de chiro brachten een zeker sociaal engagement met zich mee. Ik maakte vijf jaar lang uit van de leiding en één jaar zat ik in de hoofdleiding. Vandaar dat menswetenschappen me wel liggen en ik de psychologische achtergronden van de mens heb bestudeerd. Ik zoek werk in de psychiatrie en een baantje in een ziekenhuis in Beernem of zelfs Gent, zie ik wel zitten. Mijn politiek engagement is wellicht gesproten uit het feit dat ik al zo lang met chiro en jeugd bezig ben. Bijgevolg wil ik opkomen voor de jeugd in onze gemeente. Naar de toekomst toe is het belangrijk om sociale aspecten van het maatschappelijk welzijn te bevorderen. Vermits ik nog vrij jong ben, zal ik op politiek vlak wel de ervaring van mijn voorgangers kunnen gebruiken”, aldus An.

Vernieuwing

Eén van de feiten waarom An zich met politiek wil bezig houden, is het brengen van vernieuwing. “Bij CD&V zijn we met een zestal jongeren tussen de twintig en dertig jaar, die zich willen inzetten om onze gemeente te helpen besturen. Ik hoop op vernieuwing. Met respect kunnen we veel bereiken”, aldus An, die naast de chiro ook streeft naar avontuurlijke trips tijdens vrije weekends. (Regi)

10:56 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-06

Groen!-Beernem stelt lijst en programma voor

Groen!-Beernem gaf het startschot van haar kiescampagne in Oedelem, op bioboerderij De Hogen Akker van lijsttrekker Rolle De Bruyne. Symbolischer kon niet, immers Groen! kiest voor een duurzame toekomst en de biologische land- en tuinbouw past precies in het plaatje. Volgens voorzitter Ignace Tousseyn is Groen! de enige partij die op lange termijn denkt.

Schoorvoetend kwamen negentien kandidaten opdagen voor de voorstelling van de kiezerslijst en het programma waarmee ze op 8 oktober naar de stembus trekken. “Momenteel telt Groen!-Beernem één provincieraadslid, Marc Vanpaemel, één OCMW-bestuurslid, Jaklien Tant en twee gemeenteraadsleden Rolle De Bruyne en Ingrid Vanhaecke, opgevolgd door Sonia Hoedt. We hopen bij de komende gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen het opnieuw evengoed te doen”, aldus Ignace Tousseyn, die nog meegeeft dat de jongste kandidaat 18 en de oudste 57 jaar is. “De gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar”.

Programma

Groen!-Beernem heeft voor de volgende periode een kernprogramma samengesteld met per thema een aantal concrete actiepunten, waar ze de komende zes jaar werk willen van maken. “Inzake milieu wensen we dat de gemeente een duurzaamheidsambtenaar aanstelt, die elke beleidsdaad vooraf toetst op de impact op de leefomgeving. We blijven ons verzetten tegen de mogelijke komst van grootschalige, industriële veekwekerijen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Onze partij wil fietspaden veiliger maken en burgers stimuleren om de auto langs de kant te laten staan. Op het gebied van wonen willen we de open ruimte bewaren en het aantal sociale woningen uitbreiden, met nadruk op kleinschalige wijkprojecten. Op het vlak van cultuur en onderwijs moet het reservatiesysteem van De Kleine Beer herzien worden, zodat de jeugdbewegingen en – verenigingen in staat zijn te boeken. Een muziekschool is onontbeerlijk in Beernem. Voor de jeugd moet de gemeente actief meewerken aan het zoeken naar goede vergaderlokalen, fuifplaatsen en repetitieruimtes. Speelstraten, speelbossen en –weiden moeten worden ingevuld en het initiatief moet van de gemeente uitgaan. Inzake sport willen we de accomodaties betaalbaar houden. Een menswaardig bestaan voor iedereen staat hoog in ons vaandel. Holebiverenigingen moeten ondersteund worden door de gemeente”, legt Tousseyn het programma uit, die ook oog heeft voor duurzame bedrijven, lokaal winkelen en de landbouw als volwaardige economische sector, zonder een gedreven noord-zuidbeleid te vergeten.

De lijst ziet er als volgt uit : 1. Rolle De Bruyne, 2. Jaklien Tant, 3. Johannes Teirlinck, 4. Sonia Hoedt, 5. Dimitri De Corte, 6. Lucie Versele, 7. Bart De Beukelaer, 8. Kelly Daeninck, 9. Leen Van Zeir, 10. Ignace Tousseyn, 11. Ann Desmedt, 12. Patrick Lenoir, 13. Roos Lambrecht, 14. Linda Dhulster, 15. Anneke Coppens, 16. Wouter De Beukelaer, 17. Wouter Tousseyn, 18. Marc Vanpaemel, 19. Dirck Saey. Provinciekandidaten zijn Versele (14) en Vanpaemel (1).

10:47 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

11-09-06

Politieke meningen

Beste Bloglezers. Sinds geruime tijd worden reacties gegeven op enkele politiek geladen artikelen op dit blogje. De vrije meningsuiting is een recht. Evenwel is het Het hier niet de bedoeling dat er van de ene partij naar de andere met modder wordt gegooid, hoe graag sommigen dat wel zouden willen. Bijgevolg heb ik besloten enkel nog reacties toe te laten die gefundeerd, gestoffeerd en vooral ondertekend worden, door diegene die ze de wereld instuurt. Het is al te gemakkelijk om anoniem je mening kenbaar te maken of iemand te besmeuren. Dit kan gebeuren op 8 oktober in het stemhokje. Daarom heb ik beslist alle commentaren op politiek geladen artikelen te wissen, indien ze niet de naam van de schrijver bevatten. Alle partijen zijn hier al ruim aan bod gekomen en het verheugt me dat er iets wordt los geweekt, maar trop est trop. Hou het netjes en voer politiek op een democratische manier.

10:09 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

05-09-06

Rolle De Bruyne - lijsttrekker Groen!

1. Wat denk je van het huidig beleid?

Het landschap van de gemeente is serieus veranderd door de vele verkavelingen, appartementsblokken, zodat we een klein stedelijk uitzicht verkrijgen. We vragen ons af of deze appartementen passen bij het DNA van de gemeente. Talmen met gemeentelijke structuurplannen en alle toegestane bebouwbare zones volgens het gewestplan behoren tot de hoofdprioriteiten. Het zijn vooral bouwpromotoren die de gronden opkopen en bebouwen. De eigen bevolking houdt daar niet van en moet het stellen met te kleine percelen. De hoeveelheid toegestane woningen volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is erg overschreden. Het ruikt naar klantenbinding, mensen plezieren. De drastische reductie van de pesticiden is positief en ook het OCMW met de uitbreiding van het gebouw en personeel kunnen we als positief bestempelen, net zoals de dienst- en hulpverlening, tewerkstelling en de kringloopwinkel.

2. Hoe evalueer je de investering voor oc "De Kleine Beer"?

De Kleine Beer zal op lange termijn wel een goede investering zijn, jammer van het beperkt aantal zitplaatsen. Verenigingen kunnen nooit grote namen naar Beernem brengen. De lage huurprijs is wel belangrijk. Naar de toekomst toe zal er opnieuw geïnvesteerd moeten worden ivm de akoestiek en de luchtcirculatie, die momenteel te wensen overlaten. Ook het feit dat slechts één personeelslid de zaal moet runnen, stemt tot nadenken. Deze situatie is niet houdbaar. Negatief is het gebruik van dure materialen. Het gebruik van zonne-energie werd niet overwogen en dat is een gemiste kans.

3. Wat verwacht je van de verkiezingen?

Onze partij behaalde zes jaar geleden het beste Vlaamse resultaat in landelijke gemeenten en dat willen we zeker opnieuw behalen. Mensen krijgen wel degelijk het gevoel dat hun stem meetelt, zodat ze kunnen mee beslissen en zaken veranderen. De mensen zijn wel degelijk begaan met milieuproblemen naar de toekomst toe en ook op gemeentelijk vlak. Ze willen hun kinderen zien opgroeien in een gezonde omgeving, daarom is Groen! nodig en belangrijk. Een ruimere coalitie zou het democratisch vermogen van onze gemeente naar een hoger niveau tillen. Nu wordt de oppositie, incluis de helft van de bevolking qua stemmen, slechts schoorvoetend bij beslissingen betrokken.

17:56 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Marc Van Hoecke (VLD) en Danny Tant (SP.A) samen BRON

Wat denk je van het huidig beleid?

Onder het huidig beleid is de verkeersonveiligheid eerder toegenomen. Er zijn veel te weinig sociale woningen bijgekomen. Het containerpark is onveilig, te betalen en niet gebruiksvriendelijk. De gemeentelijke werkplaatsen hebben veel te veel geld gekost en kunnen niet optimaal gebruikt worden. Er werden teveel belastingen geheven. Van de beloofde sportinfrastructuur is er weinig gerealiseerd. Ontwikkelingssamenwerking werd stiefmoederlijk behandeld. Individuele gunsten primeerden maar al te vaak boven het algemeen belang!

Hoe evalueer je de investering voor oc "De Kleine Beer"?

Vanuit de oppositie werd al meer dan twintig jaar gevraagd naar een centrum zoals "De Kleine Beer". BRON is dus verheugd met de realisatie. BRON had de inplanting liever aan de Bargelaan gezien, waar de gemeente over eigen gronden beschikt. Nu werd een miljoen euro meer betaald voor een realisatie langs de Parkstraat (aankoop bouwgrond). Over de vorm en uitzicht zijn er onder de bevolking eerder negatieve opmerkingen. Ook vertoont het centrum nogal wat gebreken die toch vooraf voorkomen konden worden. Toch is BRON verheugd met het succes van het OC, maar vraagt zich tegelijkertijd af of dit "de plaats" is voor doop-, trouw- en andere jubileefeesten? Graag prioriteiten voor het Beernemse verenigingsleven! BRON blijft verder aandringen voor een volwaardige "eigen programmatie".

Wat verwacht je van de verkiezingen?

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde BRON acht zetels binnen. Op een haar na negen. Zes jaar later is de BRON-lijst versterkt, verjongd en beter verspreid over de deelgemeenten. CD&V heeft een minder charismatische lijsttrekker en het Vlaams Belang komt niet langer op. BRON verwacht dan ook een bevestiging van haar acht zetels, maar is er bijna zeker van dat er zetelwinst geboekt zal worden. Tenslotte vinden wij de strijd binnen de CD&V voor een plaatsje binnen het schepencollege boeiend om volgen. Voorlopig wordt er nog enkel gevochten met verkiezingsborden, benieuwd hoe het zal evalueren.

17:53 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Johan De Rijcke - lijsttrekker CD&V

1. Wat denk je van het huidig beleid?

Als ik het buurtonderzoek van een Vlaams dagblad en de wetenschappelijke studie van een professor van de Leuvense universiteit mag geloven, dan wordt onze gemeente goed bestuurd. In het eerste onderzoek scoort Beernem boven het Vlaamse gemiddelde, in het tweede komt Beernem zelfs in de kopgroep van de 308 Vlaamse gemeenten als het om een efficiënt en financieel goed bestuur gaat. Hoe dan ook, aan elk bestuur zullen er wel verbeteringen mogelijk zijn zeker, maar we hebben toch veel gerealiseerd.

2. Hoe evalueer je de investering voor oc "De Kleine Beer"?

Al enige tijd werd ons de nakende sluiting van de parochiezaal Berenheem in het vooruitzicht gesteld, en was de vraag er om als gemeente een nieuw en moderner cultuur- en ontmoetingscentrum te bouwen. De realisatie van de Kleine Beer kwam dus net op tijd. Het geïnvesteerde bedrag behelst ook de renovatie van de zone tussen zwembad en bib, en de aanleg van een centrale parking bij de gemeentediensten en bij de wekelijkse markt. Bovendien biedt de aangekochte grond nog mogelijkheden naar de toekomst. Als ik zie hoeveel de verenigingen gebruik maken van de Kleine Beer, dan was dit toch een noodzaak.Over de kostprijs kan men blijven discussiëren: de éne wilde het gebouw kleiner, de andere wilde het groter …

3. Wat verwacht je van de verkiezingen?

Ik ben ervan overtuigd dat veel inwoners vinden dat het in Beernem goed wonen en leven is. Er staan ons in de komende jaren nog zware investeringen te wachten, vooral betreffende waterzuivering en rioleringen, maar ook in de verdere herinrichting van de dorpscentra, en de realisatie van bijkomende sociale huisvesting en sociale bouwgrond. Er zal een sterk bestuur nodig zijn, en CD&V heeft daarvoor de mensen in huis. Ik verwacht dat onze kandidaten het op 8 oktober goed zullen doen, omdat zij echt midden de mensen actief zijn.

17:51 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Verkiezingen

Naar aanleiding van het feit dat 8 oktober niet zo ver af meer is, hebben we drie vragen voorgelegd aan de lijsttrekkers Johan De Rijcke (CD&V), Marc Van Hoecke (VLD) en Danny Tant (Sp.A) samen BRON en Rolle De Bruyne (Groen!). We wilden weten wat ze denken over het huidig beleid, hoe ze de investering voor het cultureel centrum De Kleine Beer evalueren en wat ze van de komende verkiezingen verwachten. Hierboven volgen hun antwoorden.

17:48 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-09-06

Kandidaten Provincieraadsleden VLD voorgesteld

In aanwezigheid van minister Marc Verwilghen en volksvertegenwoordiger Miguel Chevalier stelde Patrick De Klerck, voorzitter van de VLD West-Vlaanderen en ondervoorzitter van de West-Vlaamse Provincieraad de kandidaten voor de Provincieraad voor. Dit ging gepaard met een ontbijtbuffet en de voorstelling van een nota, opgesteld rond een aantal speerpunten waar de VLD-afgevaardigden van de regio Brugge, gedurende de volgende legislatuur willen focussen.

Onder de kandidaten tellen we twee Beernemse kandidaten. Op de zevende plaats vinden we Johan Debaene terug, terwijl Sofie Vanderstraeten beslag legt op plaats tien.

Tijdens de persconferentie werd het accent gelegd op het investeren in een gezond financieel beleid en in een goed bestuur, het investeren in innovatie, onderwijs en welzijn, het investeren in een duurzaam buitengebied, steden, wonen en veiligheid, zonder onze economie, infrastructuur en werk in eigen streek te vergeten. Tenslotte moet de nodige aandacht besteed worden aan recreatie en toerisme.

Volgens Patrick De Klerck moet er meer werk gemaakt worden van een klantgericht en aanspreekbaar provinciebestuur. “Nog steeds stellen we vast dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat de provincie realiseert. Een weldoordachte communicatiestrategie is meer dan noodzakelijk. We vragen een open debatcultuur zonder allerlei regelfetisjisme en belemmeringen. Het komt er op aan dat de provincie een volwaardige partner moet zijn voor gemeenten en andere doelgroepen. Dat willen we realiseren door adequaat in te spelen op bovenlokale behoeften en noden. Het is aan de provincie om bepaalde thema aan de hogere overheid aan te kaarten. Klantvriendelijkheid en duidelijke communicatie staan hoog in ons vaandel”, aldus Patrick De Klerck.

Belastingdruk

De VLD wil de belastingdruk op de West-Vlamingen bevriezen. Opcentiemen en onroerende voorheffing mogen niet verhoogd worden. De provinciale overheid lonkt naar de private sector en hoopt er nauw mee te kunnen samenwerken. Een nieuw personeelsbehoeftenplan voor de volgende twee legislaturen dringt zich op. “We willen eveneens een stop van de reguleringen, die zorgen voor administratieve overlast”, legt Patrick DeKlerck uit.

Innovatie, onderwijs en welzijn

Investeren in de kenniseconomie zowel op het vlak van proces- en productinnovatie vergt een zekere creativiteit. “De braindrain vanuit West-Vlaanderen moet gestopt worden en plaats maken voor een positieve brain-flux, wat meteen onze eilandmentaliteit zal doen verminderen”, aldus Mariane Benoot-Vanooteghem. “Het onderwijs op provinciaal niveau moet gestimuleerd en kwalitatief uitgewerkt worden”. Livia Degryse wil een vernieuwende kunst promoten, waarbij de subsidies via een controlerend orgaan terecht kunnen komen bij beginnende kunstenaars en niet meer naar bestaande evenementen. “Een wildgroei van zogenaamde kunstwerken die lukraak in gemeenten neergepoot worden, moeten we aan banden leggen”, aldus Livia Degryse, die graag een groter budget wil uittrekken voor het cultuur-historisch erfgoed.

Verder wil de VLD de samenwerkingsverbanden tussen clubs, scholen en gemeenten in verband met sport aanzwengelen. Inzake jeugdbeleid wordt gestreefd naar een geïntegreerd en inclusief jeugdbeleid. De provincie kan een brugfunctie vervullen bij het samenbrengen van jongeren en senioren, waarbij de vergrijzing zeker niet uit het oog wordt verloren. Kangoeroewoningen en betaalbare seniorenflats laten senioren toe in hun onmiddellijke omgeving te blijven wonen.

Volksvertegenwoordiger Miguel Chevalier legde het accent op het feit dat België een politiek en financieel stabiel land is, met een uitstekende ligging. Meer aandacht moet besteed worden aan de infrastructuur, zodat verbindingswegen voor de grote bedrijven een goede afzetmarkt kunnen waarborgen. “Ik wil tevens pleiten voor meer bedrijventerreinen met de nodige infrastructuur. Er heerst nog een grote werkloosheid. Toch stellen we vast dat meer Noord-Franse arbeiders naar hier komen en verschillende jobs wegkapen. Het aanbod van jobs moet stijgen en daarmee gepaard, willen we meer woongelegenheden aanzwengelen”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Minister Marc Verwilghen nam het slotwoord voor zich, waarbij hij iedereen van het kernbestuur bedankte voor deze prachtige voorstelling van de VLD-punten. Hij had het over de profilering en imagovorming, waarbij kindvriendelijkheid, het cultureel patrimonium, het oorlogsverleden, strand en duinen, de diverse landschappen deel van uitmaken. “Toerisme is belangrijk en verdient een ideale omkadering. We pleiten voor een verruiming van het toeristisch recreatief product. De golfsport is ondertussen een volkssport aan het worden. Jachthavens kunnen omgebouwd worden tot echte marine-entiteiten. We moeten inspelen op de marktevolutie en investeren in nieuwe domeinen van het toerisme, waarbij rechtszekerheid een duidelijk gegeven wordt”, aldus de minister, die ook nog het belang van de haven van Zeebrugge accentueerde.

14:11 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

28-08-06

Ewan Van Moorhem, kandidaat Mister Westhoek 2007

Ewan Van Moorhem, een 25-jarige postbode in Beernem, neemt op zaterdag 9 september 2006 deel aan de Mister Westhoek 2007 verkiezing in Domein De Vossenberg in Hooglede vanaf 20u.30. Deze sportieve jonge man behoort tot de zeven finalisten en hoopt dan ook dat hij de titel op zak kan steken.

Het eerste wat opvalt bij Ewan Van Moorhem als hij de deur van zijn woning opent, is zijn grote gestalte. Daarna word je getroffen door de blik die deze jonge man uitstraalt. “Nochtans liet niets voorzien dat ik ooit zou meedoen aan een dergelijke wedstrijd”, start Ewan Van Moorhem zijn relaas. “Thans werk ik als postbode, maar daarvoor was ik gedurende vier jaar arbeider in een bedrijf van tuinaanleg en –onderhoud. Van kindsbeen af ben ik heel sportief. Momenteel concentreer ik me opnieuw op het wielrennen. Ik heb een tijdje aan veldrijden gedaan, maar ook lopen, zwemmen of fitnessen komen aan bod. Dat is voor mij een uitlaatklep. Vorig jaar nam ik deel aan een loopwedstrijd en zonder noemenswaardige training, klopte ik als dertigste af van de achthonderd deelnemers. Het streven naar de top in alles wat ik doe, geeft mij extra kracht, zelfzekerheid, doorzettingsvermogen en karakter. Ik ben ook een competitiebeest. Zo leg ik de lat voor mezelf steeds erg hoog, want wat ik doe, wil ik zo goed mogelijk doen, anders begin ik er gewoon niet aan”, klinkt het vastbesloten, maar toch komt Ewan over als een zachtaardige jongen.

Dromen

Heel toevallig doet Ewan aan deze wedstrijd mee. “Mijn broer heeft me ingeschreven, vermits ik ook grote belangstelling koester voor de mode- en mannequinwereld. Door het feit dat ik thans als postbode aan de bak kom, heb ik meer tijd om mijn dromen en verlangens eens op een rijtje te zetten en indien mogelijk ze ook nog te verwezenlijken. Ik hou enorm van uitdagingen, vandaar mijn deelname aan deze mister verkiezing. Ik weet dat het moeilijk is om binnen te geraken in de modewereld, maar ik besef ook dat het allemaal draait om met de juiste mensen in contact te komen. Tot nu toe bleef alles beperkt tot kleine fotoshoots, maar door mijn deelname aan deze verkiezing hoop ik deuren te kunnen forceren om grotere opdrachten in de wacht te slepen. Mijn motivatie is dan ook groot om deze wedstrijd te winnen. Om verkozen te geraken, moeten we bepaalde opdrachten uitvoeren, maar daar heb ik geen problemen mee”, aldus Ewan Van Moorhem, die in zijn resterende vrije tijd graag in de tuin werkt. “Toch wil ik nog even meegeven dat er tot 7 september op mij kan gestemd worden via sms “MW14” op het nummer 3126. Zij die de show willen meemaken en voor mij supporteren zijn van harte welkom”, lacht de Mister Westhoek kandidaat.

16:16 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Met een rolstoel doorheen de gemeente

Patricia Waerniers en Katrien Moelaert, beiden CD&V-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, startten hun kiescampagne in een rolstoel. Vorige week vrijdag trokken de twee jongeren naar de wekelijkse markt, testten de toegankelijkheid van het gemeentehuis en trokken met de bus naar Sint-Joris om toegang te verkrijgen in het Sociaal Huis. Daarna trok Katrien Moelaert naar Oedelem om de toeristische dienst en de sportzaal aan de test te onderwerpen.

Beide kandidates voor de CD&V werden door enkele mantelzorgers uitgedaagd om de openbare gebouwen in Groot-Beernem op toegankelijkheid voor minder mobiele mensen te testen. “Eerst trokken we naar de wekelijkse markt”, aldus Katrien Moelaert, die meteen toegaf dat het geen sinecure is om op de hobbelige kasseien in een rolstoel naar de ingang van het gemeentehuis te rijden. “Daarna trokken we naar de bibliotheek, het zwembad, het postkantoor en de kerk in Beernem. Daarna stapten we de bus op richting Sint-Joris. We probeerden met onze rolstoel binnen te geraken in het Sociaal Huis. Met de bus ging het richting Oedelem, waar we de toeristische dienst aan een test onderwierpen. Daarna trok ik naar de Oedelemse sporthal”, aldus Katrien Moelaert.

Lastig

Tijdens de raid werd vastgesteld dat het niet zo eenvoudig is om met een rolstoel ergens binnen te geraken. “Vooral de drempels en dorpels maakten het ons verdraaid lastig. Soms is er slechts een kleine en goedkope aanpassing nodig om het leven van minder mobiele mensen aangenamer te maken. In het gemeentehuis was het niet moeilijk om binnen te geraken, vermits een lang hellend vlak de rolstoelgebruiker toelaat op een eenvoudige manier toegang te verkrijgen. Het enige probleem zijn de deuren, die echt te zwaar uitvallen. Van uit de rolstoel is het nauwelijks mogelijk om deze te openen. In het gemeentehuis is er een onthaalbediende beschikbaar, maar een bel zou haar kunnen verwittigen dat er iemand wacht aan de ingang. Met een lift geraak je gemakkelijk tot op de hoogste verdieping. Voor de rest ondervonden we geen noemenswaardige moeilijkheden. Bij de toeristische dienst in ’t Schepenhuys, is het voor rolstoelgebruikers onmogelijk om in de voormalige trouwzaal te geraken. Ook de sporthal is gemakkelijk bereikbaar. Daar stelden we vast dat de deur eenvoudig naar buiten zwaait en kan geblokkeerd worden. Alle knelpunten worden gebundeld en aan de CD&V overgemaakt, om, zo hopen we toch, in het verkiezingsprogramma te worden opgenomen”, aldus Katrien Moelaert.
Op de foto wordt Katrien Moelaert gesteund door Els Roelof.

15:19 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-06

Verkiezingspoll

Beste bloglezers,

We naderen de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Vermits het altijd leuk is om vooraf naar het stemgedrag van de kiezers te peilen, heb ik beslist een verkiezingspoll op deze blog te zetten. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd één van de vakjes van deze poll in te vullen. Ik besef wel dat dit niet de realiteit weergeeft, vermits zoiets anoniem gebeurt. Toch is het mogelijk er bepaalde tendensen in te herkennen. Ik ben echt benieuwd of dit een reflectie zal worden van de werkelijkheid op 8 oktober 2006. Op naar de verkiezingen en dat de beste ploeg moge winnen.

12:29 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kiesgedrag |  Facebook |

19-08-06

BRON stelt de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor

Voor de 2e maal komt BRON op voor de gemeenteraadsverkiezingen.De samenwerking tussen Blauw , Rood en Onafhankelijken resulteerde in acht zetels in 2000. "We hopen het deze keer nog beter te doen. Bij de samenstelling van de lijst werd vooral uitgekeken naar nieuwe kandidaten die de lijst kunnen versterken en een aanwinst kunnen zijn , om de CD&V meerderheid te breken. We gaan voor MEER KWALITEIT IN HET BELEID", aldus lijstduwer Johan Debaene.

"Wat de spreiding in leeftijd betreft hebben we 2 kandidaten jonger dan 30, 6 kandidaten tussen 30 en 40, 8 tussen 40 en 50, 4 tussen 50 en 60 en tenslotte 3 kandidaten boven de 60 jaar. We kunnen dus spreken van een gezonde spreiding in leeftijd maar ook beroepshalve is de ganse bevolking op deze lijst vertegenwoordigd", somt Debaene de leeftijdscategorieën op.Voor de 2e maal komt BRON op voor de gemeenteraadsverkiezingen.

1)Marc Van Hoecke lijsttrekker - VLD– 47 jaar. Landbouwer – Veehandelaar .Van opleiding is Marc Licentiaat Economische wetenschappen en startte zijn carriere op het Kabinet van Willy De Clercq, maar het zelfstandig zijn en handel drijven , gekoppeld aan gemeentepolitiek trokken hem sterker aan. Marc zit reeds 24 jaar in de gemeenteraad en heeft een neus voor dossiers met een reukje aan . Zijn gedrevenheid en inzet heeft meermaals een schepen van de meerderheid een slechte nachtrust bezorgd. Verder is Marc een sterke verdediger van verlaging van de belastingsdruk gekoppeld aan een goede BUDGETBEHEERSING.

2)Danny Tant. SPa– 43 jaar – Fiscaal deskundige. Werd in 2000 de eerste maal verkozen als gemeenteraadslid. Zijn tussenkomsten in de gemeenteraad getuigden van inzicht en dossierkennis en hebben zwaar gewogen op de meerderheid.

3)Ilse Gernaey – SPa – 32 jaar – Onthaalbediende NMBS. Gehuwd en moeder van 2 kindjes. Als geboren en getogen Beernemse jonge moeder heeft ze een goed beeld van de plus en min punten van onze gemeente. Ze is ervan overtuigd dat het beter kan en daar wil ze volop aan meewerken.

4)Albert Neyt –VLD – 58 jaar - Landbouwer – melkveehouder. Zit sinds 12 jaar in de gemeenteraad. Is een alom gewaardeerde landbouwer met een luisterend oor en een open geest voor de plaats van de landbouw binnen de ganse gemeenschap. Albert neemt het de meerderheid zeer kwalijk dat ze de gevaarlijke kruispunten niet hebben aangepakt.

5)Sofie Vanderstraeten – VLD – 26 Jaar – Verantwoordelijke personeelsbeheer bij FORTEX – Industriële wasserij. Sofie, ons jong politiek talent is de sleutel voor de toekomst van de VLD in Beernem. Zij behoort tot de 5e generatie uit een Liberale familie die actief aan politiek doet. Als jongere wil ze de stem zijn van onze jonge gezinnen, als vooruitstrevend iemand de zuurstoftank voor onze bedrijven en zelfstandigen om zo te komen tot meer werkgelegenheid in Beernem, dit alles rekening houdend met de mobiliteit, verkeersveiligheid, en het groene landschap van onze gemeente.

6)Diederik Vanneste – SPa – 30 jaar – Commercieel medewerker. Diederik speelt voetbal bij KWB Oedelem en is 6 jaar leider geweest bij Scouting Beernem. Al 13 jaar is hij een veelgevraagde Dj op allerhande feesten, huwelijken en fuiven. Politiek heeft hem van jongs af geïnteresseerd en als sociaal ingesteld persoon wil hij actief meewerken aan de verbetering van onze maatschappij.

7)Katrien Van Kerrebrouck – ONAFH. – 42 jaar. Eigen decoratiezaak in de stationsstraat. Was in 2000 voor de eerste maal kandidaat. Na 3 jaar OCMW kwam ze in 2003 ons vervoegen in de gemeenteraad. Katrien wil zich vooral inzetten voor betere en veiliger fietspaden, steun aan het verenigingsleven en streven naar optimaal gebruik van de gemeentelijke gebouwen, opvolging en controle op de huishoudelijke reglementen met een nooit aflatend oog voor VEILIGHEID.

8)Chantal Desmet – ONAFH – 41 jaar. Verkoopster. Beroepshalve staat ze dagelijks tussen de bevolking. Zij kent perfect de kleine en grote bekommernissen van de Beernemnaar met betrekking tot het gemeentebeleid. Zij is ervan overtuigd dat het beter kan en wil samen met deze ploeg gaan voor “ MEER KWALITEIT IN HET BELEID”.

9)Kristof Sampers - VLD – 33 jaar – Adviseur op het kabinet van Minister Marino Keulen. Kristof heeft de politieke interesse met de moedermelk meegekregen en kan terugvallen op een sterke opleiding : Criminologie, Politieke wetenschappen en Gemeentefinanciën. Is een echte Teamplayer en is ervan overtuigd dat hij met deze ploeg de Beernemnaar het kwaliteitsvolle bestuur kan geven waar het recht op heeft.

10)Vicky Verstringe – SPa – 33 jaar – Bewakingsagente op de luchthaven van Oostende. Reeds 10 jaar hoofdmonitrice op de kindervakanties van de Bond Moyson Jeugddienst.. Organisator van verschillende kinderactiviteiten en kinderfeesten. Kreeg 12 jaar geleden voor het eerst de politieke kriebel te pakken en wil er nu daadwerkelijk voor gaan : Een levendige, sociale en veiliger gemeente.

11)Inge Vanneste – Schepens – SPa – 30 jaar – Kabinetsmedewerker bij Minister Renaat Landuyt. Als werkende moeder vindt Inge het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen werk en gezin. Betaalbaar wonen, werkzekerheid zijn voor haar de factoren om voor iedereen naar een optimaal en kwalitatief tijdsgebruik te streven.

12)Linda Vergalle – VLD – 56 jaar gehuwd met Apotheker te Damme – Paul Dewaele. Linda was reeds altijd gefascineerd door het politieke wezen en wil met haar kandidatuur de stap zetten naar de uitvoerende politiek op gemeentelijk vlak. Linda wil haar steentje bijdragen om de kleine en grote

ergenissen van de Beernemnaar zo snel mogelijk weg te werken.13)Nancy Degryse -Van Poucke – VLD – 37 jaar – Arbeidster. Samen met haar man Kurt Degryse erg begaan met politiek. Haar slogan luid : MAG HET EEN BEETJE MINDER : Minder belastingsdruk, minder verkeershinder, minder eigenbelang, minder tirannie. Nancy hecht veel belang aan gezinswaarden en wil ervoor gaan dat alle Beernemnaars fier kunnen zijn op hun gemeente.

14)Divina Sneyaert – Mariano – SPa - Spirit– 43 jaar – Medewerker OCMW. De diversiteit van verschillende culturen gaat nog steeds gebukt onder vooroordelen waaraan de maatschappij zich vastklampt. Divina zou daar graag verandering in willen brengen. Ze is ervan overtuigd dat Spirit voor verschillende culturen open staat en de samensmelting ervan.

15)Greta Goossens – SPa – 63 jaar – Gepensioneerd bejaardenhelpster. Kan terugblikken op jarenlange beroepservaring in de bejaardenhulp. De noden van oud zijn en oud worden kent Greta zeer goed. Met woord en daad wil Greta zich inzetten voor onze gemeente.

16)Peter –Jan De Prest – ONAFH – 23 jaar. Technisch medewerker. De jongste kandidaat op de lijst maar daarom niet minder gedreven. Als Graduaat Landbouw heeft hij een kritische kijk op het landbouwbeleid op onze gemeente. De waterhuishouding en het onderhoud van grachten en beken vindt hij ondermaats. Met het geld dat men kan uitsparen door een goede BUDGETBEHEERSING van de zware investeringen kan men onze gemeente veel beter onderhouden, verfraaien en aanpassen aan de noden van de bevolking. Meteen zou er ook geld zijn om de gevaarlijke kruispunten weg te werken.

17)Caroline Debaene – Morel – VLD – 42 jaar – Commercieel bediende. Beroepshalve verzorgt Caroline de klantendienst voor een bedrijf van voeders voor Paarden en hobbydieren. Zeer gedreven kandidate die zeer begaan is met de verkeersveiligheid, de vergrijzing van de bevolking en het betaalbaar houden van de bouwpercelen. Wil de hard werkende Beernemnaar belonen met een prachtige gemeente in plaats van hem te straffen met belastingsverhogingen en betaalpesterijen op het containerpark.

18) Godfried Martelé – SPa – 64 jaar -Gepensioneerd leraar. Is het ouderdomsdeken op de lijst. Zijn ganse leven heeft Godfried zich reeds ingezet voor de socialistische gedachte waarbij speciale aandacht gaat naar de zwakkeren uit onze maatschappij. Aan zijn politieke wil en inzet kan door niemand getwijfeld worden.

19)Ignace Gernaey - SPa – 56 jaar gepensioneerd ambtenaar NMBS. Hij was gedurende 35 jaar ambtenaar bij de NMBS. Reeds vele jaren actief in het verenigingsleven , feest en sport comités, wielerwedstrijden, sociale en culturele evenementen. Ignace wil dienstbetoon doen voor alle lagen van de bevolking en nieuwe impulsen brengen voor de sociale, culturele en sportverenigingen.

20)Luc Van Hoecke – VLD – 49 jaar – Bediende . Reeds 12 jaar ervaring als OCMW raadslid. Staat op gans de gemeente bekend als een zeer succesvol duivenmelker. Als volksvriend in hart en nieren komt hij graag onder de mensen. Luc is steeds paraat om mensen te helpen of in contact te brengen met de juiste personen die een probleem kunnen oplossen.

21)Willy De Jaeger – VLD –60 jaar - Zelfstandig Installateur. Gedurende zijn lange loopbaan als zelfstandige heeft hij nauwgezet kunnen aanschouwen wat er zich afspeelde in Beernem op gebied van gemeentebeleid, omgang met mensen en problemen. Willy heeft vele tekortkomingen ontdekt en is 100 % gemotiveerd om samen met de andere BRON kandidaten zich in te zetten om onze gemeente te verbeteren ten gunste van zijn inwoners.

22)Franky Van Den Driessche – ONAFH – 47 jaar –Bediende . Momenteel OCMW raadslid, lid beheer cultuurraad, Coördinator en secretaris van het feest- en handelscomité “ De Dorpsvrienden”. Gedreven door sport en cultuur wil Franky dit voor iedereen toegankelijk maken. Verder wil Franky zich blijvend inzetten om Beernem een boeiend en bloeiend imago te geven.

23)Johan Debaene – VLD – 51 jaar – De voorbije 12 jaar gemeenteraadslid. Gedreven en succesvol Directeur/zaakvoerder van een Gentse vestiging (500 werknemers) van een Amerikaanse Multi-National. Paardenliefhebber. Zijn inzet en geestdrift zijn algemeen bekend. Beschikt over een grote kennis uit het bedrijfsleven die hij wil toepassen op het gemeentebeleid. Met een goede budgetbeheersing is hij ervan overtuigd dat er meer kan gedaan worden voor de Beernemnaar. Zijn slogan : GEEN WOORDEN MAAR DADEN – voor de goede verstaander GEEN BELOFTES MAAR RESULTATEN.

19:31 Gepost door Reginald in Verkiezingen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |