Beernem

13-12-15

Verkeersmoeilijkheden in Knesselarestraat

Een oplossing is in de maak

verkeer2.jpg

10:43 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuw reglement begraafplaatsen goedgekeurd

Schepenen Gijs Degrande en Barbara Vandenbrande hebben er werk van gemaakt

begraaf2.jpg

10:41 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-15

Vrijwilligersdatabank in de maak

Voorstel Lode Vanneste
vrijw2.jpg

18:00 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-15

Nieuwe pachtwet Beverhoutsveld goed gekeurd

Kritiek van oppositiePACHT2.jpg

11:24 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-13

Sprokkels uit de Gemeenteraad

Vragen en antwoordengemeente.jpg

17:16 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-03-12

Burgemeester reageert nors op protestactie in gemeentehuis

protest3.jpg

Burgemeester Johan De Rycke was niet opgezet met protestactie

15:51 Gepost door Reginald in Actualiteit, Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-11

Bouwplannen nieuwe sporthal zijn goedgekeurd

Het ontwerp voor de nieuwe sporthal in Beernem werd goedgekeurd. Toch kwamen er vanuit de oppositie enkele vragen, waarom Beernem nood heeft aan vier sporttempels. Blijkbaar is er nood aan een nieuwe sporthal op nog geen vijfhonderd meter van de gloednieuwe, ultramoderne sporthal van gemeenschapsinstelling De Zande. Deze wordt gebouwd op het terrein Drogenbrood, met uit- en ingangen naar de Wellingstraat en Waterstraat toe.sport.jpg

In een eerste fase wordt een sporthal gerealiseerd waaraan een modulaire aanbouw kan gebeuren. “De ontwerper heeft de opdracht gekregen het bouwconcept modulair uit te werken”, aldus schepen Jos Sypré (CD&V). “Het inrichtingsplan voorziet een sporthal en parking. De bestaande uit/inkomhal kan later ook dienst doen als inkom voor de turnhal en zwembad. De binnenafmetingen van de sporthal bedragen 36 op 48 meter en is voorzien van kleedkamers, cafetaria, vergaderzalen en eveneens de kleedkamers en clublokalen horende bij de, in een latere fase aan te leggen, atletiekpiste. Ook de nodige omgevingsaanleg waaronder toegangsweg, parking en terras zitten in het huidige dossier vervat. Er zal ruimte voorzien worden voor bussen en een vijftigtal fietsen. De sporthal zelf wordt in industriestijl opgetrokken. Er is een wedstrijdtribune voorzien, maar dit ook in een latere fase. Twee polyvalente ruimtes, die als cafetaria kunnen gebruikt worden zullen genoeg mensen kunnen herbergen, zodat het comfortabel blijft om wedstrijden te volgen”, legt Jos Sypré uit.

Energie

Het ganse complex zal zo’n acht kleedkamers bevatten, waaronder ook voor personen met een handicap. “Twee kleedkamers zijn voorzien voor de scheidsrechters en groepskleedkamers voor 25 personen. Een sporthal heeft ook nood aan een grote materiaalberging en een lift voor de bovenverdieping. De cafetaria kan op termijn ook gebruikt worden voor het zwembad. De sportvloer wordt in drie delen opgevat met schuifbare wanden. Op de wedstrijdtribunes kunnen zo’n 250 personen plaats nemen en er zijn ook uitsparingen voorzien voor mensen in een rolstoel. Voor wat de duurzaamheidsaspecten betreft werd een speciaal onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen en zal gebruik worden gemaakt van foto-voltaïsche cellen op het dak, die voor het gebruik van de eigen elektriciteit zal zorgen. Voor de installatie van zonneboilers is de terugverdientijd te lang, zodat we deze optie niet hebben weerhouden”, aldus Jos Sypré.

Oppositie

Danny Tant (SP.a) was niet zo gelukkig met deze goedkeuring en vroeg zich af hoe men aan de Beernemse belastingbetaler de bouw van een sporthal op 500 meter van een bestaande sporthal kan uitleggen. “We hebben een te kort aan sportinstallaties”, aldus Jos Sypré. “We huren heel duur de sportzaal van PC Sint-Amandus. De basketbalclub huurt een locatie in Brugge. Sportzaal De Zande is enkel voor sportverenigingen. Individueel kan men er niet terecht. Het is immers een gesloten instelling met beperkingen. In Den Akker is er veel vraag naar badmintonterreinen en de senioren en scholen willen er terecht”. Raadslid Rolle Debruyne (Groen!) vraagt om de zonneboilers niet af te schrijven, waarop de schepen antwoordt, dat de nodige onderzoeken werden gedaan.

10:07 Gepost door Reginald in Actualiteit, Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-07

Groen! bedankt gemeentebestuur voor goedkeuren Lokaal Kyotoplan

Het Lokaal Kyotoplan werd in de vorige gemeenteraadszitting unaniem door alle gemeenteraadsleden goedgekeurd. Groen!-Beernem vindt dat dit gebeuren eens extra in de verg mag worden gezet en bijgevolg nodigden ze twee personen uit het Hoge Noorden uit om burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden te bedanken.

“Met deze eensgezinde goedkeuring toonde de gemeente zich van haar beste kant”, aldus Ignace Tousseyn, voorzitter van Beernemse Groen!-afdeling. Alle mandatarissen van alle partijen gaven daarmee aan dat ze erg bekommerd zijn om de opwarming van het klimaat en dat dit probleem een partijoverschrijdende aanpak vergt. Tevens beseffen ze dat dit geen ver-van-mijn-bed show is, maar dat de eigen gemeente op lokaal vlak heel wat initiatieven kan nemen. Elke druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat helpt. Het was Groen!-gemeenteraadslid Rolle De Bruyne die de fractieleiders van alle partijen uitnodigde om rond de tafel te zitten om een lokaal klimaatplan uit te werken. En het moet gezegd, van meet af aan was iedereen bereid om hieraan op een constructieve en partijoverstijgende manier mee te werken. Ook de milieudienst en de milieuraad van de gemeente deden hun duit in het zakje”, aldus Ignace Tousseyn.

BeerGoede voorbeeld

“Het resultaat is er nu en de gemeente mag er best trots op zijn. Ze kan zich voortaan met verve een voortrekkersrol aanmeten in het ontwikkelen van een duurzaam lokaal milieubeleid. Een gemeente heeft daarbij één groot voordeel ten opzichte van de hogere overheidsinstanties: ze staat het dichtst bij de burgers en kan de mensen rechtstreeks aanspreken en sensibiliseren om mee te doen. Nu de gemeente aangegeven heeft dat ze zelf het goede voorbeeld wil geven, zal ze hierdoor ook meer mensen over de streep trekken”, weet de Groen!-voorzitter.Het Lokaal Kyotoplan van Beernem bevat 10 concrete actiepunten die de gemeente moeten helpen om tegen 2012 de Kyotonorm, een vermindering van de CO2-uitstoot met 7,5%, op plaatselijk vlak te halen. Door een milieubewust aankoopbeleid te voeren, deel te nemen aan klimaatsparende initiatieven zoals ‘Klimaatwijken’, ‘ Fiets naar Kyoto’ , de premies voor energiesparende verbouwingen te verhogen, het kiezen van spaarlampen voor straatverlichting, nieuwe gemeentelijke gebouwen te verwarmen met zonne-energie, een duurzaamheidsambtenaar aan te stellen, het fietsverkeer evenals de uitbouw van het openbaar vervoer en carpooling aan te moedigen, de bevolking en vooral ook de jongeren te sensibiliseren rond energiebesparing en klimaat … hoopt de gemeente dit te realiseren binnen de huidige legislatuur. Omdat we vinden dat de goedkeuring van het Lokaal Kyotoplan eens extra in de verf mag gezet worden, hebben we deze ludieke actie gepland bij aanvang van de gemeenteraadszitting van dinsdag 18 december. Twee bezoekers uit het Hoge Noorden kwamen speciaal naar Beernem om iedereen te bedanken”, besluit Tousseyn.

11:11 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-07

Voetpaden zorgen voor heibel in Gemeenteraad

Wie dacht dat in de toekomst de debatten in de Gemeenteraad met de nieuwe bewindsploeg serener zouden verlopen, komt bedrogen uit, want bij de vraag van BRON-raadslid Marc Van Hoecke waarom een onderscheid wordt gemaakt om voetpaden aan te leggen in de Berenheemstraat, snauwde schepen Patricia Waerniers hem toe.

De Berenheemstraat mondt uit op twee doodlopende einden straat, puypekoppen, zoals verkeerd geschreven op het blad van de vragen en registers. Van Hoecke wou eens weten waarom in het ene eind, de aanpalende huizen een voetpad hebben gekregen, terwijl in het andere eind niet. “Wie moet instaan voor het onderhoud van het openbaar domein en waar ligt de taak van de gemeente bij het openbaar domein in sociale woonwijken”, vraagt Van Hoecke zich af.Schepen Patricia Waerniers snoerde het raadslid meteen de mond met te stellen dat de gemeente geen voetpaden legt in het wilde weg. “Er komt een ontwerpplanning gevolgd door een ontwerpdossier. Elk gemeenteraadslid kan het dossier inkijken. U was toen raadslid, U kon het inkijken en hebt het goedgekeurd. Nu moet je niet komen zeveren. Onze technische dienst heeft perfect de werken uitgevoerd conform hetgeen U hebt goed gekeurd”, aldus een snauwende schepen, waarna ze nog meegaf dat het onderhoud van een openbaar domein, niet wettelijk afdwingbaar is en er wordt gerekend op de solidariteit van de bewoners.

Andere klok

voetpadRoland Strobbe, bewoner van één van de woningen in de Berenheemstraat, gaat niet akkoord met de verklaringen van zowel burgemeester als schepen. “Ze zijn hier allebei bij mij thuis aan mijn tafel komen zitten en hebben plechtig beloofd dat er hier voetpaden zouden komen. Nu trekken ze hun staart in, maar belofte maakt schuld”, aldus een verbolgen Roland Strobbe, die nog meegeeft dat de burgemeester toen toegaf dat de bewoner hem heeft doen inzien dat de gemeente verkeerd bezig is.

Burgemeester Johan De Rijcke stelt nog even dat de gemeente niet verplicht is om op een openbaar domein gras te maaien. “De veiligheid komt er niet in het gedrang. Het gaat hier amper om vier vierkante meter. Indien de bewoner het niet onderhoudt, zal de gemeente bij uitzonderingsmaatregel in het minimum onderhoud voorzien”.

11:02 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

27-03-07

SP.a-Spirit wil een brandweervoorpost creëren in Beernem

SP.A stelde als suggestie voor om een voorpost van de brandweer in Beernem te creëren. Hiermee beoogt men een betere bescherming van alle burgers, door het oprichten van brandweerzones, waarbij gemeentegrenzen niet meer meespelen. Hierdoor hoopt men de gemeente te beschermen door drie brandweerkorpsen. In de Gemeenteraad werd het voorstel in de schuif geschoven en wenst men de nodige studies af te wachten.

De bekommernis van Ilse Gernaey, gemeenteraadslid voor SP.a-Spirit, is om de talrijke zwarte gaten in onze gemeente qua brandveiligheid in te vullen door het creëren van een voorpost. In haar argumentatie berekende ze hoeveel tijd een brandweerwagen nodig heeft om vanuit Maldegem, Aalter of Oostkamp bepaalde delen van Beernem te bereiken. “Voor de Zeldonckstraat, Citroenstraat en de Holleweg kom ik aan een gemiddelde van 18 minuten uit. Voor de Bergstraat loopt dat al op tot 20 minuten. Onze federale overheid is er zich van bewust dat er tal van plaatsen zijn, de zogenaamde zwarte gaten, die binnen de vooropgestelde tijd niet kunnen bereikt worden. Men voorziet daarvoor bijkomende brandweerposten, de voorposten die dergelijke gebieden dekken. Daarvoor worden budgetten voorzien die tot de helft van de kosten voor dergelijke uitbreiding subsidiëren. Laat ons het nodige doen om zo’n permanentiepost in Beernem te krijgen en nu al de stappen te zetten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken toe om een gefundeerde vraag tijdig te laten weten, vooraleer de hervorming een feit is”, aldus Ilse Gernaey.

Studie

voorpostBurgemeester Johan De Rycke antwoordde met te stellen dat de brandweer altijd te laat komt. “Het is ook onze bekommernis om de brandveiligheid te verzekeren. Dit komt niet de eerste keer aan bod in de Gemeenteraad. De voorbeelden die je opgeeft hebben we gecontroleerd en wat vrijwilligers betreft, is de situatie moeilijk in te schatten. De brandweerhervorming komt op ons af en zal zeer duur zijn. Een zoneraad, zonecollege en brandweercommandant, die tevens een mandaatfunctie zal krijgen, komen er bij te pas. Hoe dat zal verlopen en in welke zone bepaalde gebieden zullen vallen, moet een verdere studie uitwijzen. De Oostkampse brandweercommandant Lescouhier stelt dat er weinig voorposten zullen gecreëerd worden. Als het financieel haalbaar is, zouden wij het wel overwegen. De mensen moeten zo snel mogelijk bediend worden, dat is voor ons belangrijk, zodat er geen zwarte gaten meer zijn”, aldus De Rycke.

14:03 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-07

Fiets- en wandelverbinding tussen Karel Stroobandt en Govaertstraat

Raadslid Henk Vanthournout (CD&V) wil vaart steken achter een opmaak van een bijzonder plan van aanleg, teneinde een fiets- en wandelverbinding tussen de Karel stroobandtstraat en Govaertstraat in Oedelem te realiseren. “Dit werd al verschillende keren aangevraagd. Naar verkeersveiligheid toe is het veruit de veiligste oplossing om de dorpskom te bereiken. Hierdoor vermijden we mogelijke problemen bij de moeilijke kruispunten voor en achteraan de J. Creytensstraat. Tevens vermijden we het gevoel van onveiligheid voor fietsers in de Sijselestraat. Er zijn heel wat kinderen uit achterliggende straten die schoolgaande zijn in Ter Bunen, dus zou het nu dringend moeten gebeuren. Tevens wil ik pleiten om de nog te verkopen gronden kleiner te verkavelen, zodat een optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare gronden aan een aanvaardbare prijs. Hierdoor krijgen jongeren meer kansen om in eigen gemeente te bouwen”, aldus Vanthournout. Burgemeester Johan De Rycke stelt dat een bijzonder plan van aanleg niet voldoende zal zijn. “Er zijn al onderhandelingen gevoerd met de betrokken diensten. Er zal een BPA waaraan een onteigeningsplan gekoppeld wordt, moeten opgemaakt worden. Deze waardevolle vraag kan binnen twee maanden op de agenda opgenomen worden”.

16:21 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Wilfried Lauwers heeft het over Vlaanderens fietsroute en botenkerkhof

Raadslid Wilfried Lauwers is bezorgd over de verbindingsweg tussen ’t Hof en de boerderij De Loof in Sint-Joris, dat deel uitmaakt van Vlaanderens fietsroute. “Deze weg is zeer slecht berijdbaar met de fiets. Er bestaat geen uitwijkmogelijkheid bij het kruisen van groepen mountainbikers. Hierdoor komen oudere en vooral jongere kinderen in gevaar. Deze problemen ontstonden door het veelvuldige gebruik van deze route met diepe bandensporen als gevolg”, aldus Lauwers, die nog meegeeft dat het voorzien van een fijn laagje Dolomiet over een afstand van 1,5 kilometer een oplossing zou zijn. Schepen Patricia Waerniers (CD&V) stelt dat elk jaar na de winter de steenslagwegen worden aangepakt, maar dat het afhangt van de weersomstandigheden.wrak In een tweede punt brengt Lauwers naar voor dat de oude kanaalarm gebruikt wordt als een kerkhof van gedumpte plezierboten. “De vrees is niet ongegrond dat er op termijn schade door olie en andere afvalstoffen wordt veroorzaakt aan het milieu”. Burgemeester Johan De Rycke antwoordt dat dit te berde werd gebracht bij de Administratie van Water en Zeewegen, die bevestigt dat er hier en daar vaartuigen liggen. “Als de eigenaar niet reageert, worden deze wrakken verkocht als oud ijzer of gaan naar de sloop. De procedure is lopende. Dit mag niet permanent gebeuren in een natuurgebied. Men is op zoek naar een andere plaats”.

16:20 Gepost door Reginald in Gemeenteraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |