Beernem

02-02-12

Okra biedt zilverboek aan gemeentebestuur aan

witboek.jpg

Ongeveer 1.180 plaatselijke Okra-besturen bieden zo’n 212.000 ouderen gevarieerde sociale en culturele activiteiten aan . Okra draagt bij tot een aangename samenleving voor iedereen en tot betere levensomstandigheden voor gepensioneerden. Om hun streefdoelen kenbaar te maken, overhandigde ook de lokale Okra-afdeling Groot-Beernem een Zilverboek aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, voor aanvang van de Gemeenteraad.

Bij het doorbladeren van het Zilverboek worden positieve noten vooropgesteld, maar onmiddellijk gevolgd door knelpunten en gesuggereerde oplossingen. “We wensen met dit Zilverboek in de eerste plaats te signaleren, waar het nog beter kan, waar een tekort of nood is aan bepaalde voorzieningen, zowel logistiek als financieel”, aldus Okra-voorzitter Jean-Pierre Gydé. “We wensen creatief mee te werken naar het zoeken van alternatieven en oplossingen met de Seniorenraad of als Okra. De crisis heeft toegeslagen en vele senioren leven verder in soms moeilijke omstandigheden. Senioren zijn geen kostenpakkers van ons systeem, maar wel mensen die ook noden en verlangens koesteren bij de laatste etappe van hun leven. Zij hebben recht op een menswaardig bestaan, want na een 40-jarige beroepsloopbaan hebben ze recht op een pensioen. Bruggepensioneerden zijn er enkel maar gekomen omdat het voor werkgevers de goedkoopste oplossing was om van personeel af te geraken en voor de arbeiders een betere oplossing was, dan afgedankt te worden”, geeft Jean-Pierre Gydé mee.

Werkdocument

Met dit Zilverboek willen de Okra-besturen alle beleidsverantwoordelijken ongeacht hun politieke overtuiging vragen de naar voor gebrachte punten met de nodige ernst te bekijken. “De belastingdruk is zwaar voor iedereen en daarom vragen wij een vermindering van de opcentiemen voor 65 plussers”, aldus Jean-Pierre Gydé. Misschien lijkt dit revolutionair, maar we vinden dat nieuwe ideeën een kans moeten krijgen en de haalbaarheid dient onderzocht. Dit Zilverboek is een werkdocument om veel zaken bespreekbaar te maken en op te volgen en te bekijken wat in de komende legislatuur voor senioren kan gerealiseerd worden. We behouden uiteraard de sfeer van respect. Senioren maken een vierde van de Beernemse bevolking uit en we gaan akkoord dat er moet geïnvesteerd worden in de jeugd en sport, maar met zin voor afweging en naar senioren toe met dezelfde maatbeker als voor andere groepen in Beernem. Okra is de grootste seniorenbeweging op onze gemeente en wenst een deel van het beleid te mogen mee helpen bepalen, namelijk dit van de senioren, door middel van overleg en samenspraak zelf of via de Seniorenraad”, besluit Jean-Pierre Gydé.

 

16:12 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.