Beernem

14-09-11

Davidsfonds brengt cultuur bij de mensen

cultuur.jpg

Het Davidsfonds Beernem/Sint-Joris voerde  in de jaren tachtig een bestuurswissel door. Ondertussen is Marc Teerlinck voorzitter van deze organisatie, die inmiddels 81 jaar geleden boven de Beernemse doopvont werd gehouden.

In de beginjaren van het ontstaan van het Davidsfonds nationaal was cultuur vooral een zaak van de steden. “Er bestond toen geen vertakt netwerk van culturele centra en de mobiliteit was maar een fractie van wat we vandaag kennen. Er waren geen openbare bibliotheken, geen culturele raden, geen cultuurbeleidscoördinatoren, geen ministerie van cultuur, maar wel al het Davidsfonds”, opent Marc Teerlinck het gesprek. “Thans bestaan er zo’n 500 afdelingen, die met succes voordrachten, muziek- en toneelopvoeringen, uitstappen, opstelprijskampen, filmavonden enz…, organiseren. In Beernem/Sint-Joris hebben we de voorbije jaren gepoogd om de geactualiseerde werkterreinen van het DF-Nationaal, met name taal en lezen, geschiedenis en kunst, in het jaarprogramma te integreren. Ons bestuur organiseerde een aantal voordrachten met Bekende Beernemnaren buiten Beernem of schonk het een podium aan de Beernemse jeugd. Het historisch Van Peteghem orgel in de Sint-Joriskerk werd jarenlang in de belangstelling geplaatst dankzij de organisatie van orgelconcerten. Diverse plaatselijke bestuursleden leidden tijdens de pioniersjaren zelf activiteiten, zoals een natuur- of stadswandeling, een internet-cursus, een dagtrip of een tweedaagse reis, diverse muziekcursussen in de neogothische zaal van het gemeentehuis”, vertelt Marc Teerlinck, die gelukkig is met de nieuwe cultuurtempel in Beernem.

Cultureel aanbod

Het Davidsfonds is nodig voor cultuurparticipatie. “We brengen cultuur dicht bij de mensen”, vervolgt Marc Teerlinck. “Onze vereniging is nodig voor kleur in cultuur. In ons cultureel werk zijn waarden en engagement van wezenlijk belang. We propageren een grote openheid, maar gaan in tegen een kleurloos pluralisme dat het uitschakelen van overtuigingen beoogt. Het Davidsfonds is ook nodig voor een cultuur van ontmoeting, vooral in een moderne maatschappij waarin de individualisering hoogtij viert”, aldus de voorzitter.

Marc Teerlinck is ervan overtuigd dat een Davidsfondsafdeling ook vandaag de dag nog heel waardevol is in de gemeente, vooral omdat zij openstaat voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur, die kwaliteit nastreeft zonder daarom exclusief elitair te zijn. “Bovendien denk ik persoonlijk dat het ruime culturele aanbod dat het Davidsfonds aanbiedt, gaande van christelijke spiritualiteit, literaire, muzikale, historische vorming en de aandacht voor een oprecht Vlaamse cultuur, waarin groot respect is voor de mens met een andere taal en/of huidskleur, ook in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren voor een verdraagzame en vredelievende samenleving”, besluit Marc Teerlinck.

 

20:32 Gepost door Reginald in Cultuur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.