Beernem

19-04-11

Martine De Roo, al tien jaar milieuschepen

Het milieuprogramma 2011 is een beleidsdocument waarin de gemeentelijke overheid zich engageert om acties uit te voeren in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest. In de Gemeenteraad werd dit programma goedgekeurd. Schepen Martine De Roo (CD&V) nam haar tijd om alle punten naar voor te brengen.

milieu.jpg
“Nu het milieu stilaan ingeburgerd geraakt, is er werk aan de winkel”, aldus Martine De Roo. “De basis van het programma is het zoeken naar een evenwicht tussen opmaak van de beleidsnota en de inzet van het personeel. Met onze milieudienst blijft de eerstelijnszorg een prioriteit, wat met zich meebrengt dat milieuvergunningen volgens de milieuwetgeving worden uitgeschreven en de Milieuadviesraad de nodige inbreng doet. We proberen samen te werken met het OCMW door zwerfvuilopruiming en het ledigen van vuilnisbakken door te voeren. De vier begraafplaatsen moeten we blijven onderhouden en proberen de pesticidenreductie toe te passen. In overheidsgebouwen streven we ernaar tot een intensieve registratie van energie en water, waarbij de wekelijkse diensthoofdenvergadering van belang is. De afbouw van het gebruik van pesticiden is vanaf 2007 met 51 kg doorgevoerd naar 2010 met 30,5 kg”, aldus Martine De Roo.


Maatregelen


Ook jongeren wil men milieubewust maken. “Milieuzorg op school is belangrijk en alle scholen schreven zich hiervoor in. Twee scholen behaalden logo 1 en twee scholen behalen logo 1 en 2, waaronder het LTI”, vervolgt de schepen. “Ook het restafval proberen we te verminderen. In 2008 hadden we nog 186 kg, wat daalde naar 178 kg in 2010. Het grof huisvuil zal enkel opgehaald worden op afroep, maar twee maal zal het gratis kunnen gebeuren en twee maal betalend. Dit jaar geven we de aanzet tot een gebruiksvriendelijker containerpark. Het zoneringsplan wordt geconcretiseerd door het plaatsen van een zuiveringssytemen voor de individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s). Samenwerking tussen de dienst mobiliteit en milieudienst wordt nagestreefd en concrete acties worden gevoerd rond het gebruik van de fiets. Energiebeparende maatregelen worden in openbare gebouwen aangemoedigd. Voor wat natuurlijke entiteiten betreffen, wordt elk jaar een geboortebos aangeplant, worden groenschermen bij bouwdossiers van bedrijven gepromoot, wordt bermadoptie door verenigingen aangemoedigd, proberen we mina-werkers in te zetten enz…Tenslotte proberen we de afspraken gemaakt in het Kyotoplan Beernem zoveel mogelijk na te streven”, besluit Martine De Roo.

Foto: Martine De Roo tijdens een studiedag met de gemeenteraadsleden

10:26 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.