Beernem

02-12-10

Gemeente koopt hoekhuis Beernemstraat/Knesselarestraat

Het kruispunt in Oedelem ter hoogte van de  Knesselarestraat/Beernemstraat is een erg problematisch verkeersknooppunt. Door het toenemend verkeer in deze flessenhals doen zich steeds meer onveilige situaties voor en loopt het verkeer er regelmatig vast.

N.a.v.  de heraanleg van de Markt in Oedelem zocht het college van burgemeester en schepenen naar een oplossing om de verkeersafwikkeling  en de veiligheid ook op dat kruispunt te verbeteren.

"Begin dit jaar werd gedurende een maand  gewerkt met een proefopstelling van verkeerslichten", aldus burgemeester Johan De Rycke.   "Bij de  evaluatie daarvan bleek  dat er niet alleen voordelen waren  maar ook nadelen.  Andere opties werden  onderzocht en afgewogen.  Het college van burgemeester en schepenen  voert sinds meerdere maanden discreet onderhandelingen  met de eigenaar van het hoekpand Beernemstraat /Knesselarestraat (richting Markt).  Die resulteerden in de ondertekening van een verkoopsovereenkomst op 2/12/2010 (vandaag). De eigenaar werkte positief mee en was bereid tot verkoop van de twee appartementen tegen de geschatte prijs. De overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op dinsdag  14 december  2010", geeft De Rycke mee, die er nog aan toevoegt dat na afbraak van het gebouw, en in overleg en samen met het Vlaamse Gewest,  deze belangrijke aankoop mogelijkheden biedt om het kruispunt aan te passen. "Dit zal bijdragen tot een gevoelige verbetering van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in hartje Oedelem".

21:54 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.