Beernem

13-10-10

Huis Maes blokkeert de ingebruikname sociale appartementen in Oedelem

In België staan meer dan 60.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning of appartement, maar in Oedelem blijven 32 sociale huurappartementen leegstaan. De uitbating van het wooncomplex op de gronden van de oude melkerij naast de markt in Oedelem, wordt geblokkeerd door de bescherming van het herenhuis Maes, dat pal op de site staat.maes.jpg

Het huis Maes blijft voor problemen zorgen rond de site van de oude melkerij. Eerst en vooral waren er de problemen met de brandweer en de hulpdiensten, die er geen draairuimte genoeg vonden om alle appartementen te bereiken ingeval van brand of ander onheil. Thans duiken er nog enkele problemen op, om de site klaar voor bewoning te verklaren. Bij Vivendo, de sociale huisvestingsmaatschappij, hoopt men dat er zich geen nieuwe problemen meer voordoen. Om de woningen bewoonbaar te maken moet gezocht worden om het regenwater af te voeren en vervolgens een nieuwe toegangsweg naar de ondergrondse parking uitgetekend.

“De problemen zijn gestart nadat de minister besliste om het historisch herenhuis Maes te beschermen”, aldus Henk Vanthournout, ondervoorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. “Op de locatie van het huis Maes was voorzien dat daar de afwatering van de 32 appartementen zou samenkomen. Het was niet zo eenvoudig om een nieuwe afwateringsplaats te zoeken”.

Parkeergarages

Niet alleen de afwatering vormt een probleem, maar ook Monumenten en Landschappen begon dwars te liggen in verband met de helling van de parkeergarages. “Deze helling is zichtbaar van op de straat en dat kan blijkbaar niet in de buurt van een beschermde woning”, aldus Vanthournout. Vivendo heeft echter een oplossing gevonden, door een gespecialiseerd architect de toegangsweg te laten aanpassen. In principe kunnen de appartementen in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2011. Het zal je maar overkomen als toekomstige bewoner te moeten uitkijken op zo’n aartslelijke achtermuur van huis Maes, op zo’n drie meter van je living. Trouwens voor alle appartementen wordt het uitzicht belemmerd door dit oud gebouw.

12:56 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Vivendo had het huis Maes maar beter moeten integreren in de nieuwbouw ipv er op te gokken dat het huis ging verdwijnen. Het huis was immers al beschermd voor de start van de nieuwbouw. Had Vivendo samengewerkt met de andere betrokken instanties dan was deze situatie nooit ontstaan !

Vivendo heeft ook een herstelvordering ontvangen voor het opknappen van het huis Maes. Ze kunnen dus de achtermuur opknappen zodat het uitzicht toch wat beter wordt.

Oelemnaere.

Gepost door: Oelemnaere | 13-10-10

Blijkbaar kan de meerderheid niet verkroppen dat ze indertijd, samen met Vivendo, verkeerde keuzes heeft gemaakt en, dankzij haar eigen roekeloze beslissingen, nu op de blaren moet zitten. Dat de sociale woningen nu leegstaan is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van het schepencollege en Vivendo. We hebben al herhaaldelijk gezegd dat beide partijen op een ongezonde manier met mekaar verweven zijn. Het resultaat van deze ‘cohabitatie’ zien we inderdaad op de site van de Oude Melkerij: een prachtig herenhuis dat vloekt met de minder geslaagde architectuur van de sociale appartementen. Bovendien is ook de locatie van de appartementen in de flessenhals van de Bruggestraat een totaal verkeerde keuze.
Toen het huis Maes in juni 2002 werd geklasseerd had Vivendo alle tijd om plannen te ontwerpen die rekening hielden met het beschermde gebouw. En de sociale woningmaatschappij heeft dit aanvankelijk ook gedaan. Er werden immers bouwplannen getekend die Huis Maes integreerden in het sociale woningproject. Maar de arrogantie van de macht en de verstrengeling met het gemeentebestuur heeft Vivendo van idee doen veranderen. Het bestuur dacht dat die bescherming wel makkelijk ongedaan kon gemaakt worden. En dus liet ze nieuwe plannen maken die geen rekening hielden met het geklasseerde monument. In de hoofden van de hoogmoedige beleidsmakers en bestuurders leefde de overtuiging dat men zonder al te veel moeite het gebouw tegen de vlakte zou krijgen. En men nam er de tijd voor, want pas in december 2007, dus meer dan vijf jaar (!) na de klassering, diende het gemeentebestuur een declasseringsaanvraag in. Al die tijd had men de mogelijkheid om rekening te houden met de beslissing van de bevoegde minister, maar ach, men zou dat varkentje wel even wassen…
De erfgoedwaarde van de herenwoning stond echter buiten kijf. Niet enkel de plaatselijke heemkundige kring ‘Bos en Beverveld’ liet zich in haar jaarboeken bijna jubelend uit over de burgerwoning, ook vanuit de bevoegde ministeries en commissies klonk een eensluidend positief advies.
Voor wie er nog mocht aan twijfelen: 3 opeenvolgende ministers van Onroerend Erfgoed, en dan nog van telkens een verschillende partij hebben in dezelfde zin geoordeeld: Minister Van Grembergen (VU-ID of Spirit) die het gebouw klasseerde, Minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) en Minister Bourgeois (NV-A) die de deklasseringsaanvraag telkens categoriek verwierpen.

Beweren dat de uitbating van het sociale wooncomplex geblokkeerd wordt door de bescherming van Huis Maes, is de wereld op zijn kop. Het zijn de bestuurders bij Vivendo en de meerderheidspartij CD&V die als enige aansprakelijk zijn voor alle vertraging en meerkosten die nu noodzakelijk zijn. Het toont aan dat het gemeentebestuur in dit dossier niet in het algemeen belang heeft gehandeld, maar zich heeft laten (ver)leiden door de belangen van Sociale Woningmaatschappij Vivendo.

Ignace Tousseyn

Gepost door: Ignace Tousseyn | 13-10-10

huis maes ,het lelijkste van heel oedelem, voor hoeveel problemen zal da nog zorgen!

Gepost door: eecloo | 14-10-10

De commentaren zijn gesloten.