Beernem

22-09-10

Dankfeest voor Pol Van Den Driessche en Luc Goutry

Op zaterdag 17 september bedankte de regio Brugge Luc Goutry, 18 jaar Volksvertegenwoordiger, en Pol Van Den Driessche, 3 jaar Senator voor hun politieke inzet. De zaal van OC De Kleine Beer liep dan ook afgeladen vol, waaronder CD&V-voorzitter Wouter Beke. Na een interview door radioreporter Xavier Taveirne, was er ook nog ruimte voor een humoristische noot gebracht door Kurt Saey, waarna het koor Pallieter zich van haar beste zijde liet zien.politiek1.jpg

De politieke loopbaan van Luc Goutry startte eerder op een rare manier

. “Ik was gedurende twintig jaar de man van de christelijke mutualiteit, tot men me meer en meer kwam verzoeken om mij kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Zonder enige politieke ervaring, ondanks mijn twee jaar op het kabinet van wijlen Daniël Coens, stond ik in 1991 op de lijst als eerste opvolger. Door het overlijden van Daniël, moest ik plots als volksvertegenwoordiger de eed afleggen. Met veel ambitie, maar ook met veel vragen werd ik politieker. Na een zekere periode van veel studie, geraakte ik spoedig op dreef en heb het me geen seconde beklaagd”, aldus Luc Goutry.

Bij Pol Van Den Driessche begon het na 25 jaar journalistiek te kriebelen om ook eens als politieker aan zijn trekken te komen. “Na een week nadenken, heb ik dan toch de beslissing genomen me politiek te engageren”, aldus Pol. “Ik moet toegeven dat ik het zeer graag heb gedaan. Ik was niet de vakpoliticus zoals Luc er eentje was. Hij kent zijn dossiers over de gezondheidsmaterie en sociale zaken door en door, maar wel heb ik geleerd dat je je moet laten opmerken en achter die journalisten aan moet lopen. In die drie jaar dat ik politiek actief was, was het om gek te worden. Ik heb me mateloos geërgerd omdat de regering niet op volle toeren draaide”, aldus Pol, die tevreden is over het feit dat er nu een afspraak geregeld is over de dotatie van onze prinsen, het afschaffen van de pestbelasting voor diabetici en het behalen van de 0,7 procent voor ontwikkelingssamenwerking.

Wanbeleid

Met zijn kennis over de sociale zekerheid en gezondheidszorg groeide Goutry uit tot een meerwaarde voor de partij. “De eerste twee legislaturen met Dehaene waren schitterend”, vervolgt Luc. “In de oppositie was het moeilijker om onze standpunten kracht bij te zetten en het werd voor mij een enorme leerschool. Onze beweging werd gewoon gehaat door de toenmalige meerderheid. Paars is erin geslaagd ons land op moreel en ethisch vlak jaren achteruit te doen bollen. In 1999 waren we klaar voor de euro, voor de Europese Gemeenschap, hadden we minder dan 3 procent begrotingstekort. Na hard werken  en het nemen van structurele maatregelen konden we dit realiseren, want we kwamen van min zeven procent. Paars is erin geslaagd die bonus die we hadden en nu des te beter zouden kunnen gebruiken, te consumeren. Stevaert is weggelopen van armoe. Alles was plots gratis, dat is pure wanbeleid. De naweeën die we nu ondervinden, want onder Verhofstadt was de communautaire stilstand volledig, komen door het verloren gaan van acht jaar politiek. Dehaene heeft de Sint-Michielsakkoorden gemaakt en de staat hervormd in 1993, waardoor we een onafhankelijk Vlaams en Waals parlement hadden, maar Verhofstadt heeft acht jaar niets gedaan. Nu zitten we uiteraard met de gebakken peren”, aldus Luc Goutry.

Ontgoocheling

Pol Van Den Driessche had uiteraard graag deelgenomen aan de huidige onderhandelingen. “Er zal toch iets moeten gebeuren”, pikt Pol in. “Het kan toch niet dat we naar een soort prérevolutionaire toestanden evolueren. Ik zat in de commissie institutionele hervormingen en ik vond het bijzonder boeiend om het moeilijkste land van Europa voor wat de instellingen betreft, te hervormen, oplossingen te bedenken om op een vreedzame manier beter te functioneren”, aldus Pol, die bijzonder ontgoocheld was na de verkiezingen. “Het is uiteraard niet plezant. De ravage was zo groot en er was ontgoocheling voor het niet lukken van de coöptatie, maar dat maakt deel uit van het spel”, aldus Pol, die nog uitzoekt wat hij in de toekomst gaat doen, maar voorlopig een heuse taak heeft bij Cercle Brugge. “Ik ben bezig met het schrijven van een boek, een roman met uitlopers naar het koninklijk huis, met ingrediënten als politiek en sex”, lacht Pol, die dankbaar is dat hij in de politieke wereld zeer goed werd ontvangen.

politiek2.jpg

Luc Goutry is wel nog  politiek actief op lokaal niveau. “Het sociaal beleid van de gemeente Beernem vormt nu mijn hoofdtaak. Als voorzitter van het OCMW is er nog werk genoeg. Er komt uiteraard meer vrije tijd en dat wil ik ook delen met mijn echtgenote. Daarnaast is mijn fiets terug boven gekomen. Ik heb schitterende jaren gekend en mijn ding kunnen doen. Ik was nog bezig met de statuten voor mensen die zelf niet voor hun geldelijke goederen kunnen zorgen, maar dat is overgenomen door een collega, die ik graag daarbij wil helpen”, aldus Luc Goutry, die vindt dat er tegenwoordig te veel kwaliteitsverlies is in de politieke wereld. “Aan politiek doen moet in alle bescheidenheid gebeuren, veel studeren, dossiers kennen. Thans zoekt men te veel het directe gewin, het vedettedom in de media, maar dat gaat ten koste van de deontologie. Men trapt elkaar dood, men speelt spelletjes met elkaar, men is niet meer oprecht en men werkt niet meer ten gronde aan de zaak”, besluit Luc Goutry, die vindt dat er vroeger meer werd gestudeerd en er thans te veel media-aandacht gaat naar onbenullige zaken.

 

Foto 1 : Xavier Taveirne nam Pol Van Den Driessche en Luc Goutry op de korrel.

Foto 2: Luc Goutry en echtgenote Linda en Pol Van Den Driessche met echtegnote Katrien, werden door CD&V-voorzitter Wouter Beke bedacht met een geschenkje.

20:45 Gepost door Reginald in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.