Beernem

05-08-10

Marc Van Hoecke (BRON) haalt gelijk bij Vlaamse Minister Schauvliege ivm gemeentelijke saneringsbijdrage

Tijdens één van de vorige gemeenteraden wilde oppositielid Marc Van Hoecke weten waarom sommige landbouwers, die over een eigen waterwinningssysteem beschikken toch nog een gemeentelijke saneringsbijdrage moeten betalen. Vanuit het schepencollege werd een brief  gestuurd naar de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, maar volgens Van Hoecke was die brief foutief opgesteld en gaf het niet de essentie weer, zodat hij zelf in zijn pen kroop en zijn gram ging halen bij de Minister. Nu blijkt hij toch gelijk te krijgen en zal het onrechtmatig geïnde bedrag terugbetaald worden. Dit schept een precedent voor heel wat landbouwers in gans Vlaanderen.van Hoecke.jpg

In zijn brief aan de Minister stelt Van Hoecke dat hij maar eventjes drie keer een bijdrage betaalt voor waterverbruik. “Jaarlijks geef ik mijn opgepompte waterhoeveelheid door aan de mestbank, die het op hun beurt doorsturen naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM vraagt een bovengemeentelijke saneringsbijdrage als heffing op de waterverontreiniging”, aldus Van Hoecke. “De mestbank legt de landbouwers strenge normen op, welke een zware financiële last met zich meebrengt. Tenslotte heft de gemeente ook nog een saneringsbijdrage. Deze gemeentelijke saneringsbijdrage wordt ten onrechte voor land- en tuinbouwers geïnd. Het water dat de runderen en varkens drinken wordt omgezet in een vaste en vloeibare massa, die opgevangen wordt in mestkelders en dit wordt niet geloosd in rioleringen. Idem voor de tuinbouwers, die  hun vruchten besproeien. Vorig jaar betaalde ik 775,32 euro onterecht. De gemeentelijke saneringsvergoeding moet ik wel blijven betalen”, aldus Van Hoecke, die geen gehoor vond tijdens de gemeenteraad voor zijn probleem. Van Hoecke kroop in zijn pen en eiste nu blijkbaar met goed gevolg bij de Minister het te veel betaalde geld terug.

Gelijk

Vooraf kreeg de gemeente een antwoord op hun, volgens Van Hoecke, foutief opgestelde brief. “Toen ik opnieuw aandrong in de gemeenteraad, kreeg ik te horen van de voorzitter  dat de brief van de Minister onduidelijk was. Hoe kan het anders. Op een slecht opgestelde brief, kan men geen goed antwoord verwachten. Ondertussen heeft de Minister op mijn schrijven geantwoord, dat ik terecht het feit aanklaag dat ik te veel heb betaald. De Minister wil mijn ongenoegen wegwerken en aangezien ik geen bedrijfsafvalwater in de riool of gracht laat wegvloeien, hoef ik die gemeentelijke saneringsbijdrage niet te betalen. Tevens laat de Minister weten dat op dit ogenblik haar kabinet  onderhandelingen gestart is met de watermaatschappijen om praktische afspraken te maken met het oog op een herberekening van de reeds geïnde facturen tot en met het jaar 2007”, aldus Van Hoecke, die aangeeft dat hij hiermee een serieus precedent heeft geschapen voor heel wat land- en tuinbouwers, die wellicht op een pak geld aanspraak zullen kunnen maken.

“Onze schepen van landbouw heeft duidelijk te kort geschoten”, wil Van Hoecke nog kwijt. “Ze heeft geen enkel initiatief genomen om de landbouwers van onze gemeente te verdedigen. Dat vind ik ongehoord. Had ik niets ondernomen, dan bleven we allemaal in de kou staan”, vindt Van Hoecke.

10:29 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.