Beernem

10-07-10

Schepen Patricia Waerniers (CD&V) belicht het voetpadenbeleid

Tijdens de jongste gemeenteraad werden opnieuw enkele dossiers in verband met openbare werken goedgekeurd. Schepen van openbare werken Patricia Waerniers geeft een stand van zaken over de uitvoering van dergelijke dossiers en belicht de toekomstvisie van het Schepencollege.

patriciaMomenteel zijn er werken aan de gang in de Lattenklieversstraat, maar binnenkort worden de voetpaden in de Tuinwijk van Sint-Joris aangepakt. “De realisatie van dit dossier en alle andere voetpadendossiers, vind ik als schepen van openbare werken zeer belangrijk”, aldus Waerniers. “Immers, bij dergelijke dossiers komen gemeente en bewoners letterlijk en figuurlijk heel dicht bij elkaar in de buurt. Enkel de rooilijn scheidt de eigendom van de bewoners met die van de gemeente. De bewoners betreden elke dag het voetpad voor hun deur en de voetpaden in hun omgeving.

Daarom proberen we ook zo veel als mogelijk de voetpaden waar nodig her aan te leggen. Uiteraard is het zo, dat we dit niet overal tegelijk kunnen doen. We leveren al jarenlang inspanningen om voetpaden die in slechte staat verkeren, doordat ze voor aanleg van nutsleidingen werden opengebroken en slecht werden heraangelegd, of doordat er een grote bouwwerf in de buurt was, van een nieuwe aanleg te voorzien. De laatste jaren werden onder andere volgende voetpaden-projecten gerealiseerd: wijk Berenheem, Beekstraat, Oudeputstraat, H. d’Ydewallestraat, St-Jorisstraat (thv Brug St-Joris), St-Andreaslaan… en momenteel zijn er nu werken bezig in de Lattenklieverstraat en de Kauter. Ook volgende dossiers zijn al opgestart: voetpaden Knesselarestraat & Bruggestraat, A. Rodenbachstraat en de wijk Zuidleiestraat”, somt de schepen de komende realisaties op.

Tuinwijk

Het dossier van de Tuinwijk lijkt in een hogere versnelling te zijn geraakt doordat er een aanvraag van een nutsmaatschappij was om de voetpaden open te breken om er nieuwe leidingen door te trekken. “Het zou bijzonder jammer zijn dat de nutsmaatschappij dit werk dit jaar zou doen, en dat wij het volgende jaar opnieuw de voetpaden zouden openbreken om ze opnieuw aan te leggen. We proberen dus ook waar mogelijk in te spelen op dergelijke zaken. Bij de heraanleg van voetpaden worden, heel terecht, ook steeds meer vragen gesteld naar toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, kinderwagens… Inderdaad, het is zeer belangrijk dat we daar de nodige aandacht aan besteden. Hier speelt de nieuwe Raad voor Personen met een Handicap van het Sociaal Huis ook een belangrijke rol. Ze blijven ons vanuit hun ervaringen feedback en suggesties geven over gerealiseerde of te realiseren dossiers. Deze informatie is zeer belangrijk voor zowel de ontwerpers als de uitvoerders van de dossiers. Voor onze gemeente is het zo dat we voor het ontwerp soms de eigen Technische Dienst aanstellen ofwel een studiebureau. Voor de aanleg kunnen we beroep doen op een zeer goede ploeg van de eigen Technische Dienst, ofwel, vooral bij grote werken, stellen we daarvoor een aannemer aan”, legt Patricia Waerniers uit.

Nieuwe evoluties

“Ook binnen deze voetpaden-materie voelen we doorheen de jaren nieuwe evoluties. We zien dat bijvoorbeeld de parkeerproblematiek ook een deel invloed heeft op de heraanleg van voetpaden in wijken. Zo hebben we in de wijk Zuidleiestraat, op advies van het studiebureau, er dan ook voor gekozen om in de doodlopende straten geen voetpaden meer aan te leggen, maar kiezen we voor parkeerstroken, afgewisseld met wat groen. Dit naar analogie met andere straten, in wijken, zoals de Schooldreef, Damsestraat enz. Zo wordt bij de heraanleg van pleinen ook steeds meer gekozen voor gelijkvloerse voetpaden, zodat de hele zone integraal toegankelijk is voor elke potentiële gebruiker. De Markt van Oedelem, waar normaal gezien nog in het najaar zal gestart worden met de werken, zal daar een voorbeeld van zijn”, aldus de schepen.

Pleinen

Ook het gemeenteplein van Beernem, incluis de C. Marichalstraat, wordt nog onder handen genomen. “In het najaar wordt de projectdefinitie opgemaakt, waarmee we dan volgend jaar kunnen overgaan tot het aanduiden van een studiebureau. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat we in 2012 al een eerste deel van dit kernversterkend project zullen gaan realiseren, m.n. de heraanleg van het zogenaamde Stil Ende. Tot slot kondig ik aan dat we ook voor de wandelpaden in ’t Hof een oplossing zoeken. De wandelpaden daar hebben het immers hard te verduren door de werktuigen die op het pad moeten rijden voor het onderhoud van de Galgeveldbeek. De gemeenteraad keurde net het bestek goed om een studiebureau aan te stellen om dit dossier op te maken en te zoeken naar een duurzame oplossing voor dit vervelend probleem. Hopelijk vinden we daar een oplossing die misschien ook op andere wandelpaden in andere wijken kan toegepast worden”, hoopt Patricia Waerniers.

20:07 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.