Beernem

04-07-10

Sprokkels uit de gemeenteraad

Brandweerhervorming

Een intentieverklaring werd opgesteld om in te stappen in de operationele prezone voor hulpverleningszone 1 (Brugge-Oostende). “Het is de intentie van de burgemeesters van de 17 gemeenten uit de zone, om de ontstane samenwerking verder te zetten”, legt burgemeester Johan De Rycke uit. “Door de Task Force werd het voorbije jaar veel werk verricht. Er werd een inventaris gemaakt van de bestaande toestand van de brandweerwerking in deze zone. Men kreeg hierdoor zicht op het aanwezige materiaal en materieel, de interventietijden voor de verschillende gebieden, het tewerkgesteld personeel en veel meer. De onderhandelingen verliepen zeer moeilijk. De nettokost bedraagt zo’n 25 miljoen euro. Enkele simulaties over de verdeling van de kosten werden gemaakt en hangt af van het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente, kadastraal inkomen, risico’s aanwezig op het grondgebied en de roerende voorheffingen. Kleine landelijke gemeenten hebben het uiteraard moeilijk om hierin mee te betalen. Er werd overeen gekomen dat de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van de toekomstige brandweerzone voor Beernem zo’n 1,67 % zal bedragen. In een vroegere simulatie was dat zelfs meer dan 3 %”, aldus Johan De Rycke.

OCMW-Jaarrekening 2009

OCMW-voorzitter Luc Goutry startte zijn betoog over de OCMW-jaarrekening 2009 met de melding dat zowel de opbrengsten als de kosten voor 2009 gedaald zijn. “Het werkingsresultaat toont een verschil van 135.306 euro met 2008. Grotendeels komt dit door de stijging van de personeelskosten”, aldus Luc Goutry. “We zijn ook gestart met nieuwe initiatieven zoals een fietspunt in het station, alarmtoestellen enz…De financiële kosten zijn gestegen met zo’n 15.000 euro, grotendeels door de lening voor herstelling van acht bejaardenwoningen in de Herfststraat. Het effectief tekort bedraagt zo’n 851.584 euro, wat meteen 167.894 euro meer bedraagt dan in 2008. De gemeentelijke bijdrage bedroeg zo’n 779.308 euro wat ons een structureel te kort oplevert van 72.296 euro vooral te wijten aan hexogene factoren, zaken die dus éénmalig zijn. In onze reserve steekt nog steeds zo’n 596.618 euro”, aldus Luc Goutry, die nog meegeeft dat de personeelskosten zo’n 60% bedragen van het totale kostenplaatje.

Kangoeroewoningen

Beernem vormt een pilootproject in het toewijzen van kangoeroewoningen, die in de Bloemendalestraat werden gebouwd. In de gemeenteraad werd een nieuwe nota goedgekeurd. Burgemeester Johan De Rycke stelt dat het gemeentelijk toewijzingsreglement voor de kangoeroewoningen op 22 april 2010 door de Minister afgekeurd. “Het reglement voorziet drie kangoeroewoningen waarbij de mantelzorger, niet enkel een bloedverwant tot in de tweede graad, maar nu ook een natuurlijke persoon, die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met een verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve, maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijks leven, boven de hulpbehoevende komt wonen. De kandidaat-huurders moeten samen overeenkomen om mantelzorg te verstrekken of te ontvangen. De afspraken worden vastgesteld in een addendum bij het huurcontract. Wanneer de mantelzorg stopt, door een overlijden of opname in een instelling, werd de andere partij verplicht te verhuizen naar de eerstvolgende vrijgekomen sociale woning in Beernem. Deze verplichting vormt echter een juridisch probleem en kan niet meer worden opgelegd”, aldus de burgemeester. Beide woningen moeten elk een afzonderlijke toegang hebben. Eerst wordt voorkeur gegeven aan 65 plussers, dan aan personen tussen 55 en 64 jaar en pas dan aan anderen.

Kooldreef

Het Gemeentebestuur voert al enige tijd onderhandelingen met de eigenares, om de Kooldreef aan te kopen. Deze mooie dreef in het dorpscentrum van St-Joris, die vele mogelijkheden biedt, is een verrijking voor het gemeentelijk patrimonium. Uiteindelijk kon een overeenkomst bekomen worden. Aan het Aankoopcomité te Brugge werd gevraagd de aankoopakte op te maken en te verlijden. Deze akte werd goedgekeurd. De aankoopprijs bedraagt 141.000 euro. De Kooldreef heeft een kadastrale oppervlakte van 52a58ca. “Deze groen long moet gevrijwaard worden en advies werd gevraagd aan Natuur- en Bosbeheer”, aldus de burgemeester.

Heraanleg Markt Oedelem

In de gemeenteraad dd.20/05/08 werd de heraanleg van de markt principieel goedgekeurd en werd de Vlaamse bouwmeester ingeschakeld ter begeleiding van het aanstellen van een ontwerper. De studieopdracht werd gegund aan TV Orizon, een tijdelijke vereniging van de ontwerpers Goossens en Bauwens uit Sint-Niklaas en nuvolab uit Firenze. Zij maakten een ontwerp op voor de heraanleg van de markt te Oedelem en de omgeving van de kerk.“Het dossier wordt opgesplitst in twee delen”, aldus schepen Patricia Waerniers. “Deel één gaat over de architectuur met als belangrijkste element de bouw van een ondergrondse ruimte achter het Schepenhuys in plaats van de huidige achterbouw die afgebroken wordt. Deze ondergrondse ruimte zal voornamelijk dienst doen als tentoonstellingsruimte of polyvalente ruimte. Daarnaast wordt de bouw van een luifel voorzien aan de zijde van de Bruggestraat, die dienst zal doen als bushalte en fietsenstalling. Deel twee behelst de omgevingsaanleg. De wegenis wordt vernieuwd op het marktplein alsook de omgeving van de kerk in de Oudezakstraat tot aan de ingang van de parking. De rijweg wordt aangelegd in betonplaten, de voetpadzones in kleinschalige betonstraatstenen. Het marktplein en het kerkplein zullen aangelegd worden in donkere grootformaat natuurtegels. Er worden vaste terrassen gecreëerd ter hoogte van de horecazaken en het plein wordt parkeervrij gemaakt. Ter hoogte van de bunker is een waterpartij met fontein voorzien.. Het totale dossier wordt geraamd op 2.467.781 euro. In de begroting is een som van 2.850.000 euro voorzien.

Herinrichting Schepenhuys

Schepen Mie Debruyne (CD&V) legt uit dat het herinrichten van ’t Schepenhuys nodig is. “De locatie van de toeristische dienst is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Bovendien dient door het afbreken van de achterbouw en het bouwen van een ondergrondse tentoonstellingsruimte, het huidige sanitair en het technisch lokaal met verwarmingsketel voorzien te worden. Tevens willen we een plateaulift plaatsen tussen gelijkvloers en ondergrondse afdeling. De totale raming bedraagt 282.928 euro excl BTW. Een krediet wordt voorzien met een begrotingswijziging”, aldus de schepen. Raadslid Wilfried Lauwers vindt het jammer dat de lift niet wordt doorgetrokken naar het eerste verdiep. “We moeten misschien even nadenken over de bestemming naar de toekomst toe van het eerste verdiep”, aldus Debruyne. “De plateaulift wordt nog niet gebouwd, alleen de koker wordt voorzien voor de toekomst. Er zal een aanvraag tot subsidie ingediend worden bij toerisme Vlaanderen voor het gedeelte van het herinrichten van de toeristische dienst en kan maximaal 60% bedragen”.

21:09 Gepost door Reginald in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.