Beernem

28-05-10

Raadslid Van Hoecke klaagt gebrek aan verantwoordelijkheid aan ivm ontslagnemende priester

Voor de jongste gemeenteraad had raadslid Marc Van Hoecke een vraag voorbereid in verband met het dossier van de hulppriester met een pedofiel verleden, die ontslag nam, dit naar aanleiding van enkele ongeruste ouders, die zich afvroegen wie hiervoor nu verantwoordelijkheid draagt. Walter Van Parijs, voorzitter van de gemeenteraad, oordeelde dat deze vraag in geheime zitting moest behandeld worden, vermits het over een zaak ging die in toepassing van artikel 28 van het gemeentedecreet in de private levens- of belangensfeer van een persoon kan komen. Dit was niet naar de zin van het raadslid, die nadien een persconferentie gaf.

dyn002_original_398_420_pjpeg_7565_9ac666086194dd92271f537d3f7fa095Van Hoecke vindt dat het zijn taak is als gemeenteraadslid om de jongeren van de gemeente te beschermen en te behoeden voor dergelijke gevallen. “Ik voel me moreel verplicht om dit dossier te behandelen, nadat enkele ouders me interpelleerden. Ze zijn bezorgd over het gebrek aan verantwoordelijkheid van zowel justitie, bisdom als gemeentebestuur, met als gevolg dat een hulppriester met een pedofiel verleden, hier in Beernem gewoon pastoraal werk kon verrichten. In dit dossier handel ik uit eigen naam en niet als Bronlid”, verduidelijkt Van Hoecke, die zeker geen proces wil voeren van die pastoor. “Neen, ik wil me zeker niet gaan bemoeien in de strafmaat die door justitie werd opgelegd, maar ik stel me toch enkele vragen”, vervolgt Van Hoecke. “Ik stel vast dat er door diverse overheden fouten werden gemaakt en wil dat er hieruit lessen worden getrokken naar de toekomst toe. We mogen niets aan het toeval overlaten en moeten honderd procent alert blijven”, aldus Van Hoecke.

Tweede kans

De ontslagnemende priester werd door justitie een tweede kans geboden. “Daar heb ik niets op tegen, integendeel”, vervolgt Van Hoecke. “Maar ik vind dat die man geen eerlijke tweede kans heeft gekregen. Waarom hebben ze hem geen administratieve taak gegeven, of aalmoezenier laten worden in defensie of in een zorginstelling, maar zeker geen pastorale functie in een gemeente. Hier is de probatiecommissie duidelijk in de fout gegaan. Die man kan nooit meer enig gezag uitstralen en heeft alle waardigheid van zijn ambt geschonden, namelijk kuisheid, reinheid en correctheid. Het bisdom moet dergelijke personen beter screenen, want nu blijkt dat die man weer met kinderen in contact kwam, vermits hij de voorbereiding van de communicanten deed. Op gemeentelijk vlak kreeg de burgemeester een krantenartikel op zijn bureel over het pedofiliegeval, waarmee hij met die informatie niets heeft gedaan, waarna hij verklaarde dat hij niet op de hoogte was. Het is dus duidelijk dat veel te laat werd gereageerd. Zelfs de directeurs van diverse scholen waren hier niet van op de hoogte. Ik vind dat het gemeentebestuur een taak heeft om de maatschappij te beschermen en vind het mijn taak om mijn nek hiervoor uit te steken om dit in de toekomst te vermijden. Ik ben ontgoocheld over de politici, die zich van deze zaak distantiëren en toen ik het geval te berde bracht in geheime zitting, bleek het net of ik de schuldige was en werd dan nog de les gespeld door iemand die beter zou zwijgen in dergelijke dossiers”, aldus een verbolgen Van Hoecke, die zelfs aangemaand werd om voorzichtig te blijven, want dat er anders gevolgen aan verbonden konden zijn.
“We moeten ervoor zorgen dat onze maatschappij in haar totaliteit beschermd wordt en dat we onze kinderen niet moeten opzadelen met allerlei verhaaltjes over het plots verdwijnen van de man in kwestie”, besluit Marc Van Hoecke.

15:42 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.