Beernem

25-05-10

Yves Leterme op werkbezoek in rusthuis Mariawende

Ondanks het feit dat de verkiezingsstrijd in volle gang is, vond premier Ives Leterme toch nog de tijd om samen met volksvertegenwoordiger Luc Goutry en Dirk Notte, directeur van Mariawende, enkele aandachtspunten in verband met de zorgverstrekking te bekijken. Het onderhoud groeide uit tot een vruchtbare vergadering, waarin toch enkele kerntaken van de gezondheidszorg in het daglicht werden gesteld.

letAls eerste punt kwamen de budgettaire middelen op tafel. “Om een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg te realiseren zijn voldoende middelen nodig”, aldus Luc Goutry. “Vandaag financiert de overheid ongeveer 76 % van de gezondheidskosten. Door de economische crisis zijn besparingsacties onontbeerlijk. We proberen efficiëntiewinsten in de gezondheidszorg te bekomen. Deze zijn slechts mogelijk als alle actoren bereid zijn de huidige financieringsmechanismen te hervormen. Gezondheidszorg is er voor iedereen, maar de solidariteit kan pas volop renderen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 38.000 vacatures geraken niet ingevuld ondanks 200.000 werkzoekenden, maar de kosten van ontslagregelingen mogen niet op de gezondheidszorg worden afgewenteld. In de gezondheidszorg is het belangrijk een goed personeelsbeleid uit te bouwen. Te veel partijen rond de tafel kunnen overleg bemoeilijken. Zorgnet Vlaanderen pleit voor een beperking van werkgeversdelegatie tot zij die voldoende representatief zijn”, meent Luc Goutry.

Aandachtspunten

De gezondheidszorg moet kwaliteit afleveren. “Bijgevolg moet de kwaliteit van een organisatie grondig en objectief geëvalueerd worden”, vervolgt Luc Goutry. “Daarnaast moet er een gezond ondernemerschap gerealiseerd worden. Dat mag geen vrijgeleide worden, maar impliceert dat voorzieningen steeds bereid zijn transparant verantwoording af te leggen over het bereikte resultaat. Tevens moeten we oog hebben voor een administratieve vereenvoudiging, zodat de zorgverleners zich kunnen concentreren op hun taak als verpleegkundigen. Gezondheidszorg mag niet gecommercialiseerd of gecommunautariseerd worden. De belangen van de patiënt moeten centraal blijven. Op internationaal vlak is het nodig dat de federale overheid en de sector samen aan hetzelfde zeel trekken, om enerzijds de eigenheid van de zorgsector te verzekeren en anderzijds vroegtijdig kennis te nemen van Europese initiatieven, die mogelijk de zorgsector al dan niet rechtstreeks viseren. Tevens kunnen we er niet naast kijken, dat wie regels oplegt, ze ook moet betalen. Bijgevolg wordt de overheid verondersteld alle regels die ze oplegt, correct te financieren, zoniet worden de kosten op de patiënt afgewimpeld. Om tot een betere samenwerking te komen, vraagt Zorgnet Vlaanderen alle belemmeringen van de BTW-wetgeving inzake samenwerking, weg te werken. De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijzonder stringent en administratief belastend, daarom vraag Zorgnet Vlaanderen, om de bedragen die in de wet op de overheidsopdrachten fungeren, op te trekken tot de Europese drempelbedragen”, geeft Luc Goutry aan.
Ook de wachtlijsten kwamen ter sprake en de rusthuisverantwoordelijken vroegen dat de overheid de reële zorglasten zou vergoeden.
Tot slot werd er ook op gewezen dat op vandaag ruim 6 op 10 van de rusthuisbewoners lijden aan dementie. Een goede, respectvolle en menswaardige opvang van deze mensen is en blijft één van de belangrijkste werkpunten voor de toekomst.

Foto :Premier Yves Leterme, hier samen met volksvertegenwoordiger Luc Goutry, kwam even overleggen met Dirk Notte, directeur van Mariawende. Burgmeester Johan De Rycke, schepenen Mie Debruyne en Jos Sypré hielden eraan om Leterme te verwelkomen.

15:08 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.