Beernem

24-04-10

Verkeerslichten verleggen fileprobleem

lichtSinds kort staan in de Knesselarestraat en in de Beernemstraat voorlopige verkeerslichten opgesteld. Voordien was het altijd aanschuiven geblazen voor de wagens die uit de richting Beernem kwamen en ofwel links naar Oedelem Markt of naar rechts richting Knesselare wilden indraaien. Met de voorlopige verkeerslichten lijkt deze file minder lang te worden tijdens de spitsuren. Nu is het probleem echter verlegd naar Oedelem Markt, want de wagens die uit de richting Sijsele komen en ofwel naar rechts of links de Bruggestraat of de Knesselarestraat willen inrijden, moeten heel lang wachten vooraleer ze hun manoeuvre kunnen uitvoeren. Het doorstromende verkeer uit de Bruggestraat of uit de Knesselarestraat, laat nauwelijks toe om de Oedelemse Markt te verlaten, met als gevolg dat een ellenlange file ontstaat tot diep inde Sijselestraat. Velen proberen deze file te omzeilen via de J. Creytensstraat of de Oude Zakstraat in functie van hun bestemming. Deze twee straten zijn echter niet voorzien om doorlopend doorgaand verkeer mogelijk te maken.

Daarbij komt nog dat de voorlopige verkeerslichten op het voetpad werden gezet, met als gevolg dat iemand met een kinderwagen of een rolstoel verplicht wordt op de rijbaan te komen, wat in deze omstandigheden als uiterst gevaarlijk kan beschouwd worden. “Deze verkeerslichten staan er bij wijze van proef gedurende een maand”, aldus schepen Jos Sypré. “Hiermee willen we nagaan wat de gevolgen zijn voor de verkeersafwikkeling op dat kruispunt. De lokale politie werd gevraagd om voor en na schooltijd de kinderen te begeleiden bij het oversteken. Alle omwonenden hebben een brief ontvangen over onze bedoelingen”, aldus de schepen.

21:47 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Spijtig Spijtig de overgenomen tekst uit het Laatste Nieuws van zaterdag ll. gecensureerd werd door de auteur van deze bijdrage. Het fileprobleem op de Markt is niet het enige nadeel aan deze opstelling.

Gepost door: Geert Dornez | 28-04-10

Beste, er even op wijzen dat de tekst helemaal niet werd overgenomen van HLN en zeker niet gecensureerd is. Ikzelf stond in de file vrijdagnamiddag 23 april en toen nam ik de foto om het probleem even aan te kaarten. Trouwens had voordien al een gesprek met Geert van café Mitra over de problematiek rond de Oedelemse Markt.

Gepost door: Reginald | 29-04-10

Verkeerslichten in dorpskern Oedelem geen onverdeeld succes Het is inderdaad nu al duidelijk dat de lichten geen onverdeeld succes zijn en geen oplossing bieden voor de verkeersellende op het kruispunt Knesselarestraat –Beernemstraat. De verkeerslichten zorgen weliswaar voor een vlottere doorstroming van de auto’s die uit de Beernemstraat komen, maar creëren daarnaast een reeks nieuwe problemen. Zo ziet het verkeer dat van de markt komt nauwelijks nog de kans om de Knesselarestraat op te rijden omdat er daar een lange file voor het rood staat. Voor de fietsers is het ook moeilijker geworden, want zij moeten zich tussen de auto’s door wringen en op de hoek van de Knesselarestraat en Beernemstraat oppassen dat ze niet in de dode hoek van de vrachtwagens en landbouwvoertuigen geraken. Voor de voetgangers is het al niet veel beter, want de wagens staan ook stil op de zebrapaden, wat oversteken een hachelijke onderneming maakt.
Ook de omwonenden zijn ontevreden. Hun huizen staan dicht bij de straat en in deze smalle trechter is de rij wachtende auto’s met draaiende motoren vlak voor hun deur erg storend. Ten slotte zien ook enkele plaatselijke handelaars in de Knesselarestraat de verkeerslichten niet zitten: ze verliezen immers nog eens enkele parkeerplaatsen en bij een definitieve opstelling zouden zelfs nog meer parkeerplaatsen in hun straat sneuvelen.
Enkele jaren geleden had de gemeente nochtans de oplossing zelf in handen. Ze had de unieke kans om een handelszaak (viswinkel) die leegstond op de hoek van het kruispunt te laten onteigenen of aan te kopen, zodat het kruispunt overzichtelijker en veiliger kon gemaakt worden. Maar ze heeft die kans toen niet willen grijpen.
Het wordt tijd dat de gemeente nadenkt over andere maatregelen, zoals o.a. het verminderen van de snelheid in de dorpskom tot 30 km per uur (een beslissing van de gemeenteraad al daterend van 20 juni 2005 maar om onverklaarbare redenen nooit uitgevoerd door het schepencollege) zodat chauffeurs vanuit de Beernemstraat meer tijd krijgen om het kruispunt op te rijden. Anderzijds moet de gemeente dringend werk maken van het weren van zwaar vrachtvervoer uit de dorpskern (naar analogie met buurgemeente Knesselare) en last but not least moet ze nagaan hoe het kruispunt zelf heringericht kan worden. In het dorp doet een aantal inwoners alvast de suggestie om de huurwoning op de andere hoek te laten onteigenen. Hoe dan ook, verkeerslichten zullen alvast geen oplossing bieden.

Gepost door: Ignace Tousseyn | 30-04-10

De commentaren zijn gesloten.