Beernem

18-03-10

Nieuw stationsgebouw in 2016

spoorwegHet oude stationsgebouw van Beernem moet volledig worden vernieuwd tegen 2016 na de aanleg van het derde en vierde spoor. Infrabel en NMBS Holding plannen een gans nieuw concept met aanleg van twee stationspleinen, zodat enkele onteigeningen noodzakelijk worden. Voor de aanleg van het derde en vierde spoor worden enkele drastische maatregelen genomen en verdwijnen de vier huidige overwegen.

De Infrastructuurbeheerder van de spoorwegen, Infrabel, diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor de aanleg van het derde en vierde spoor tussen het station Beernem en dat van Oostkamp. Tijdens een persconferentie in OC De Kleine Beer, waarvan de theaterzaal bomvol liep, werden de plannen toegelicht. Ingenieur Ilse Vancoillie verduidelijkte dat er twee fasen gepland zijn. “In een eerste fase geldt het openbaar onderzoek dat vandaag loopt tot 20 april voor het traject tussen Oostkamp en Beernem. Tijdens deze fase leggen we het derde en vierde spoor aan en schaffen we vier overwegen af. In een tweede fase gaat het over het traject Beernem tot Maria-Aalter waar we de aanleg van het derde en vierde spoor verder zetten, één overweg afschaffen en de stationsomgeving aanpakken. Waarom leggen we deze twee sporen erbij, gewoon om de snelle en trage treinen van elkaar te scheiden”, legt Ilse Vancoillie uit.

Overwegen

Volgens Infrabel zijn er verschillende redenen om een overweg af te schaffen. “Vooreerst is er de toename van de veiligheid. Vervolgens willen we de wachttijden reduceren en het is ook noodzakelijk voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Tegelijkertijd bieden we alternatieven aan om de mobiliteit van de weggebruikers te garanderen. Het gaat om de overwegen 50, 49, 48 en 47, meer bepaald aan de Halvemaanstraat, de Hooiestraat, de Waterstraat en de Wellingstraat. Een nieuwe toestand wordt gecreëerd met respectievelijk een onderdoorgang voor wagens, twee nieuwe landswegen, een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers en een nieuwe brug. De voltooiing van de eerste fase is gepland voor januari 2012. In een tweede fase verdwijnt de overweg 45, de onverharde weg ‘t Schof voorbij het station Beernem en maakt plaats voor een onderdoorgang en een langsweg voor fietsers en voetgangers. Het einde van de tweede fase zal enkele onteigeningen met zich meebrengen en is gepland voor midden 2014. Pas eind 2016 worden de nieuwe spoorlijnen in gebruik genomen”, aldus Vancoillie.

Milieu

Alle werken worden gepland na het uitvoeren van een milieueffectenrapport. “Een groene geluidswand wordt voorzien om het geluid te dempen. Deze zal bestaan uit een 20 à 40 centimeter wand met opgevulde rotswol, die het geluid zoveel mogelijk absorbeert. Langs de wand wordt er een groene begroeiing aangebracht, zodat het geheel heel milieuvriendelijk overkomt”, weet Vancoillie.

spoorStation

NMBS Holding was ook van de partij op de persconferentie, omdat het oude stationsgebouw moet wijken voor de aanleg van de nieuwe sporten. Stephan Cautaerts stelt dat de bouw van het nieuwe station start met de werken aan het derde en vierde spoor zone Beernem in het voorjaar van 2012. “De bouwaanvraag wordt ingediend in het najaar 2010. Voor wat de fietsenstalling betreft, zullen brede hellingen naar een nieuwe onderdoorgang worden aangelegd. Op die hellingen komt een comfortabele, diefstalveilige stalling voor 400 fietsen. Voor de auto’s worden twee nieuwe stationspleinen met twee groenzones voorzien. De parkeercapaciteit zal zo’n 217 auto’s bedragen. Voor de perrons wordt een nieuw concept aangenomen, dat uitgebreid wordt naar alle stopplaatsen tussen Gent en Brugge. De stations krijgen liften en zijn voorzien van schuilhuisjes, perronmeubilair, signaletica en sonorisatie. Een stalen constructie met houtwerk en een nieuw luifelconcept wordt gepland rekening houdend met regen en wind. Tevens behoren de lichtinval en de ruimtelijkheid tot de toegepaste eigenschappen. In het geheel is de verlichting geïntegreerd”, legt Stephan Cautaerts uit.

11:22 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.