Beernem

15-03-10

Zes kangoeroewoningen blijven leeg staan

Door de administratieve rompslomp blijven vooralsnog de zes kangoeroewoningen, die zo’n half jaar geleden klaar waren, onbewoond. Zes gezinnen blijven in de kou staan. Op de verschillende bestuursniveau’s lijkt niemand een oplossing te vinden. Een schande noemt de oppositie dit, maar ook de meerderheid vindt het niet kunnen.

Vivendo kocht de grond aan in de Bloemendalestraat, waarop eertijds het café Oud Gemeentehuis stond. De oude gebouwen werden afgebroken en de sociale bouwmaatschappij bouwde er zes kangoeroewoningen op. Dit zijn woningen waarbij op de gelijkvloers een zorgbehoevende persoon kan wonen, terwijl op het eerste verdiep zijn of haar familie zou inwonen. Kangoeroewoningen is een project waarbij twee gezinnen dus op hetzelfde stukje bouwgrond wonen. Dit kan een win-winsituatie worden. Het laat toe aan de oudere persoon levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. In Beernem is er blijkbaar vraag naar dergelijke formule. Ondertussen staan de woningen in de Bloemendalestraat leeg. Volgens burgemeester De Rycke moet de gemeente een reglement opstellen, voor de families die nood hebben aan zo’n woning. Dit reglement, vroeger opgesteld door de bouwmaatschappij, moet goed gekeurd worden door Vlaams minister van Huisvesting, Freya Vandenbossche (Sp.a). “Deze beslissing laat lang op zich wachten”, vindt burgemeester De Rycke. “Er zijn al heel wat documenten opgestuurd en bijkomende onderzoeken uitgevoerd als verantwoording van het reglement. Pas begin dit jaar werd onze aanvraag ontvankelijk verklaard, maar we kregen nog geen goedkeuring, bijgevolg kan Vivendo de woningen niet toewijzen”.

Oppositie

Raadslid Marc Van Hoecke (BRON) noemt het cynisch een voorbeeld van goed bestuur. “De bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende niveau’s, waarop iedereen zijn politiek graantje wil meepikken. De ene moet wachten op de andere, maar in principe valt dat volgens mij onder de verantwoordelijkheid van de schepen van sociale zaken. Als volksvertegenwoordiger had hij hier toch meer vaart kunnen achter steken. Zes gezinnen staan letterlijk en figuurlijk in de kou. Voor de bouw werd een serieuze kapitaalsinvestering gedaan en wat is het resultaat? Dat de woningen al een half jaar leeg staan. De overheid pompt geld in een project, maar blijft wel in gebreke. Dit is een toppunt van wanbeleid. Ik vraag me af waarom hier beslissingen moeten genomen worden op drie niveau’s. Het is een typisch voorbeeld van paraplupolitiek”, besluit Marc Van Hoecke.

kangoeroeN-VA Beernem hoopt dat de leegstaande kangoeroewoningen snel kunnen worden toegewezen maar pleit daarnaast voor de uitwerking van een volwaardig lokaal toewijzingsbeleid waarbij ook rekening wordt gehouden met de lokale binding van kandidaat-huurders voor een sociale woning.

In 2008 keurde de Beernemse gemeenteraad een specifiek toewijzingsreglement goed voor kangoeroewoningen. “De N-VA staat volledig achter het idee om hulpbehoevende personen of senioren voorrang te verlenen bij de toewijzing van deze aangepaste sociale woningen,” aldus afdelingsvoorzitter Gijs Degrande, maar: “De Vlaamse regelgeving biedt lokale besturen de kans om nog beter in te spelen op de lokale woonnoden. Zo kunnen gemeenten een eigen toewijzingsreglement voor sociale huisvesting ontwikkelen waarbij naast de woonbehoeften van specifieke groepen ook rekening wordt gehouden met lokale binding. En die mogelijkheden moeten we ten volle benutten.”

Door de stijgende koop- en huurprijzen is het voor veel jongeren en jonge gezinnen steeds moeilijker om in eigen streek een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Gijs Degrande: “Aan de hand van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kunnen kandidaat-huurders die werken in de gemeente, van wie de kinderen naar een Beernemse school gaan of die al een aantal jaren in Beernem wonen, voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale woning. Op die manier houden we maximaal rekening met de lokale situatie en geven we jonge mensen die het financieel of sociaal-economisch moeilijker hebben, de kans om in eigen gemeente te blijven wonen.”

Het voorstel om de intergemeentelijke woondienst op te richten met de buurgemeenten, kan volgens de N-VA een goede zaak zijn. Op die manier kunnen we de nodige expertise efficiënter inzetten. Voorwaarde is wel dat de inspraak van de deelnemende gemeente gewaarborgd is. Het sociaal huurbesluit laat overigens de mogelijkheid om een specifiek toewijzingsreglement ook in intergemeentelijke context te realiseren.

16:40 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Lokale afdeling SPa ?????? In plaats van kritiek te geven op CD&V, zou BRON beter Freya
Vandenbossche (SPa) kontakteren om dit dossier vlot te krijgen of heeft de plaatselijke SPa afdeling geen kontakten met de vlaamse en federale ministers????

Gepost door: Johan- VLD - gemeenteraadslid Beernem | 16-03-10

De commentaren zijn gesloten.