Beernem

31-01-10

Restaurant Di Coylde decor voor Kiwanis Brugge Achelois

De dames van Kiwanis Brugge Achelois hebben onlangs in hun lokaal, restaurant di Coylde in Beernem, een cheque van 2.000 euro, overhandigd aan het goede doel. Het geld was een deel van de opbrengst van het jaarlijks feest dat de vereniging georganiseerd heeft in feestzaal De Rode Poort in Meetkerke onder de noemer "African Lounge Party".

kiwanisDit jaar werd gekozen om "Stappie vzw", een Centrum voor Ontwikkelings - en Gehoorstoornissen in Oostende, financieel te ondersteunen. “Stappie, als dienst binnen het revalidatiecentrum, richt zich op kinderen tot 6 jaar met ontwikkelingsproblemen. De moeilijkheden uiten zich op vlak van de spraak- en taalontwikkeling en/of op motorisch vlak. Bijkomende gedrags- of emotionele problemen worden eveneens behandeld. Stappie voorziet dagelijks therapie (zowel in groep als individueel) in de voor- of namiddag. De kinderen maken meestal de combinatie met de gewone kleuterschool of kinderopvang. Het therapeutisch aanbod is intensief en transdisciplinair”, verduidelijkt Kathleen Dewulf, voorzitster sociaal Kiwanis Brugge Achelois.

Op de website van Stappie lezen we dat het centrum tot doel heeft een kwalitatief hoogstaand revalidatieaanbod te realiseren. Dit revalidatieaanbod omvat de grondige diagnostiek, de functionele revalidatie, de psychosociale en pedagogische opvolging van personen met een beperking: een niet-aangeboren hersenletsel, een gehoorstoornis, een mentale handicap, een randbegaafdheid, een autismespectrumstoornis, een spraak- en taalstoornis, een leerstoornis, ADHD en stotteren. Het doel van het centrum bestaat erin de mogelijkheden van de kinderen optimaal te ontplooien en te leren omgaan met de beperkingen en zo de integratie of reïntegratie in de maatschappij te bevorderen.Andere projecten

Verder steunt deze dames-club nog andere projecten zoals een Hart voor West-Vlaanderen, Brandwondencentra en ook Dagcentrum de Totebel, een opvanghuis voor kinderen in Blankenberge “Kiwanis Brugge Achelois is een serviceclub die tot doel heeft sociale projecten te steunen rond kinderen in nood in regio Brugge. De missie van onze vereniging bestaat erin als een vrijwilligersorganisatie zich in te zetten om de wereld te veranderen, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap", legt Kathleen Dewulf uit.
Na de uitreiking van de cheque, gevolgd door een receptie, werd door de aanwezige dames aangeschoven aan de gastronomische tafel van het restaurant Di Coylde.

20:53 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.