Beernem

20-01-10

Het recht van een patiënt

Sinds 2002 bepaalt een wet de rechten van de patiënt in zijn relatie met de zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen. Volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de Commissie Volksgezondheid, Luc Goutry kwam het een en ander uitleggen aan de Okra-leden van Sint-Joris.

lucDe wet van 2002 zorgt voor een wettelijk kader, dat het mogelijk maakt de relatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker opnieuw in evenwicht te brengen. Naast het feit ziek zijn, bevindt de patiënt zich immers vaak in een kwetsbare situatie ten opzichte van de zorgverstrekker door een gebrek aan informatie en kennis. Met een dergelijke voordracht probeert Luc Goutry de aanwezigen wegwijs te maken in de complexe materie rond deze wet. “De bedoeling van deze wet is het vastleggen en bekrachtigen van de juridische verhoudingen tussen patiënt en zorgverstrekkers”, aldus Luc Goutry, die dan enkele rechten opsomt. “Velen weten niet dat elke patiënt recht heeft op de verstrekking van een kwaliteitsservice en een vrije keuze van de verstrekker. Daarnaast moet een patiënt geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand, maar bovendien heeft hij ook het recht om niet geïnformeerd te worden of de informatie door te geven aan een vertrouwenspersoon”, legt Luc Goutry uit.

Medisch dossier

Op basis van de verstrekte informatie moet de patiënt, voor elke ingreep of behandeling, zijn toestemming verlenen. “Een patiënt moet voor de ingreep op de hoogte worden gebracht over de aard van de ingreep en of die al of niet dringend is. De patiënt moet zijn of haar instemming geven en op de hoogte worden gebracht van de duur van de ingreep, evenals de risico’s, de contra-indicaties en de nevenwerkingen en de eventuele alternatieven. Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken. Tevens moet zijn persoonlijke levenssfeer beschermd worden en mag er geen vertrouwelijke informatie worden vrijgegeven zonder zijn toelating. Patiënten die worden geconfronteerd met problemen ten gevolge van een ingreep kunnen een klacht indienen bij de ombudsdienst van het hospitaal. Tevens is er nog het recht op behandelingsweigering. De invoering van deze wet kunnen we alleen maar toejuichen, maar we betreuren wel het gebrek aan bepalingen voor de reglementering van de bewijsadministratie en het gebrek aan sancties wanneer een zorgverstrekker deze rechten niet naleeft”, besluit Luc Goutry.

Foto:Okra-voorzitster Gilberte De Bleeckere overhandigde Luc Goutry een kleine attentie.

16:05 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.