Beernem

20-01-10

Eerste IBA geplaatst in Beernem

Na de collectering, of beter riolering, van de hoofdkernen is de gemeente Beernem eind 2009 gestart met de plaatsing van de eerste individuele behandeling afvalwater (IBA). Dit gebeurde voor de woning van Koen Bonamie in de Mexicostraat 7 in Beernem. Belle Aqua plaatste er de eerste installatie.

waterLigt een woning in een straat waar geen riolering is en er in de toekomst ook geen riolering komt, dan verplicht de overheid de bewoner er een individuele waterzuiveringsinstallatie te plaatsen. De gemeentelijke zoneringsplannen kunnen hiervoor geraadpleegd worden. Ongezuiverd afvalwater lozen is immers verboden en een septische put volstaat niet, bijgevolg moet men aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie. “Alle woningen die sinds 1 januari 2007 een bouwvergunning of grondige verbouwing ondergingen en rood ingekleurd staan in dat zoneringsplan, vallen onder deze maatregel”, aldus schepen Martine De Roo. Deze woningen bevinden zich meestal in het buitengebied. De begeleiding, het afkoppen van regen- en afvalwater en het installeren van een IBA, gebeurt onder deskundige begeleiding van onze partner Aquafin en volledig op kosten van de gemeente”, benadrukt De Roo. Belle Aqua kreeg de werken toegewezen en zal zeven IBA’s plaatsen.

Installatie

Zo’n installatie bestaat uit een drietrapszuiveringinstallatie met buffersysteem. “De bedoeling is het afvalwater vanuit de woning collecteren”, legt Sonja Van Hooydonck van Belle Aqua uit. “Het grijze en zwarte water, het afvalwater, het sanitaire water komen terecht in een voorbezinktank, waar de vaste bestanddelen gescheiden worden van de vloeibare. Ze houdt ook drijvende en bezinkbare stoffen, olieën, vetten tegen. Tevens zorgt het buffervolume van 400 liter voor het afvlakken van de pieklozingen. Het tweede compartiment is de bio- of beluchtingskamer. Hier werken de aero-bacterieën, die nodig zijn voor de afbraak van het afvalwater. Als levende organismen hebben ze uiteraard voedsel en zuurstof nodig. Zuurstof wordt toegevoegd en voedsel krijgen ze via de vuilvracht van de woning. Na een tijdje gaat de vracht naar de nabezinkkamer, waar het nog eens gerecycleerd wordt. Hier wordt het slib en gezuiverd afvalwater van elkaar gescheiden. Het slib wordt periodiek gerecycleerd naar de voorbezinkkamer”, legt Sonja Van Hooydonck uit, die nog meegeeft dat op deze manier wordt voldaan aan de Vlarem II-wet en aan de Europese regelgeving voor het zuiveren van afvalwater.

Besturingskastje

Bij de waterzuiveringsinstallatie wordt een besturingskastje geplaatst, van waaruit de ganse besturing gebeurt. “Hiermee wordt het systeem volledig opgevolgd”, vervolgt Van Hooydonck. “De werking van de installatie wordt gecontroleerd, maar er is ook nog een nazorg onder de vorm van een onderhoudscontract. Het telemetriesysteem geeft een wekelijkse melding, zodat de werking van de ganse installatie gegarandeerd blijft. Alle parameters kunnen immers opgevraagd worden, zodat bij eventuele foutmeldingen kan ingegrepen worden”, aldus Sonja Van Hooydonck.

Het financieel plaatje bedraagt zo’n 16 miljoen euro, wat tot in 2027 een investering met zich meebrengt van 1 miljoen euro per jaar. “In februari starten we met de sanering van de wijk het Vliegend Paard”, aldus De Roo. “Dit project betreft een 70-tal woningen, die ook op kosten van de gemeente zullen behandeld worden. We willen van waterzuivering een prioriteit maken”, wil De Roo nog kwijt.

Foto :Onder het goedkeurend oog van de familie Bonamie, Sonja Van Hooydonck, coördinator Ronald Surmont en de schepenen Patricia Waerniers en Martine De Roo, wordt de nabezinkkamer geplaatst.

12:27 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.