Beernem

24-12-09

Begroting 2010 voorgesteld en goedgekeurd

De begroting 2010 werd door CD&V goedgekeurd. Groen onthield zich en BRON stemde tegen. De begroting 2010 werd opgesteld volgens de instructies van de omzendbrief van het Binnenlands Bestuur.

Men start de opmaak van de begroting vanuit allerlei informatie bekomen uit het Gemeentefonds, de personenbelasting en de onroerende voorheffing. “Het geraamd saldo exploitatie na prognose bedraagt 1.561.426 euro”, start Mie Debruyne haar voorstel. “Vanuit allerlei dotaties, waaronder het Sociaal Huis, projecten overgedragen naar volgend jaar, nieuwe voorstellen en noden die ondertussen zijn ontstaan, afspraken vanuit een Meerjarenplanning bij een gelijkblijvend beleid en realistische ramingen hebben we deze begroting 2010 afgesloten met een positief saldo van 402.280 euro. Bekijken we onze exploitatie dan zien we een stijging van 4 procent voor ons personeel t.o.v. 2009 . De werkingskosten dalen met 5 procent, maar dat is een vertekend beeld, vermits we een overeenkomst gesloten hebben met Aquafit in verband met de sporthal en zwembad. De overdrachten en de schulduitgaven stijgen met acht procent. De totaal geraamde uitgaven voor 2010 bedragen 12.514.654 euro, waarvan de hogere overheid zo’n 2.805.000 euro voor haar rekening neemt. Het gemeentelijk aandeel blijft 9.709.654, waarvan 8.500.000 moet geleend worden”, legt Mie Debruyne uit.

Investeringen

Bij de belangrijkste investeringen vinden we de aankopen bureaumateriaal, informatica, trage wegen, gronden, materieel en voertuigen voor de technische dienst. “Verder wordt het gemeentehuis uitgebreid en de aankoop van het burgerhuis in de Bloemendalestraat gerealiseerd. Er is nog de onthaalbalie en de keuken in ’t Schepenhuys, de opsmuk van de Boeie, een berging voor het cultureel centrum en het onderhoud van sportaccomodaties. Er wacht ons een belangrijk programma voet- en fietspaden, het groot project rond de wijk van het Vliegend Paard, onderhoud en herstel van gemeentewegen en trage wegen, de heraanleg van de Markt, nutsleidingen en het plaatsen van IBA’s. Daarenboven moeten we buitengewone toelagen leveren voor de politiezone, kerkfabrieken, begraafplaatsen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, erelonen voor diverse studies en de fietslink Veldgebied Brugge”.

Besparingen?

Raadslid Marc Van Hoecke (Bron) vraagt waarom hij de begroting zou goedkeuren. “Als er ruimte is op de begroting kan volgens mij de belastingsdruk omlaag. Ik vind 12.500.000 euro als investering een ongelooflijk hoog bedrag. We moeten 8.500.000 euro gaan lenen tegen een leningskost van 6 procent, ondanks onze reserve. Ik voorspel dat nog geen vijfde van jullie doelstellingen eind 2010 zullen gerealiseerd worden. Momenteel heerst er een economische crisis, waarbij gezinnen en bedrijven besparen. Op de begroting staat een verhoging van 75 procent voor reizen en vervoer, 48.500 euro voor recepties en feesten en een verdriedubbeling voor dranken, wat neerkomt op zo’n 21.000 pinten”, rekent Van Hoecke vlug uit.

“We gaan niet alleen feesten”, reageert Mie Debruyne. “In het bedrag zijn ook de kosten voor infovergaderingen verrekend. De reiskosten voor gemeentepersoneel binnen de gemeente zijn geschrapt. Het bedrag voor dranken lijkt me ook verdreven en we zullen dit opnieuw onderzoeken”.

14:51 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.