Beernem

12-11-09

OCMW-rekening nipt niet in het rood

Tijdens de recente gemeenteraad (zie LInks Gemeenteraad in linkerkolom) werd kennisgenomen van de OCMW-jaarrekening 2008. Volgens OCMW-voorzitter Luc Goutry is het resultaat minder goed dan in de vorige jaren. Voor 2008 stijgen de opbrengsten met 4 procent, terwijl de kosten met 17 procent de hoogte ingingen. “Dit heeft als gevolg dat het werkingsresultaat een negatief saldo vertoont van bijna 700.000 euro”, aldus Luc Goutry.

dyn010_original_400_300_pjpeg_7565_94d8f303956a55973383c62f8d28be3d “De kostenstijging situeert zich vooral in de personeelskosten en in de zaken die we van de gemeente hebben overgenomen. Toch kunnen we al meegeven dat het effectief tekort van 683.690 euro wordt opgevangen door het gemeentelijk aandeel dat 702.359 euro bedraagt, wat ons een overschot meebrengt van 18.669 toch veel minder dan het saldo van 2007 dat toen 151.726 euro bedroeg. Vergeten we niet dat we heel wat taken van de gemeente hebben overgenomen en dat er op personeelsvlak drie indexen geweest zijn, die zwaar doorwegen”, legt Luc Goutry uit.

“ Als OCMW hebben we niet zoveel inkomsten, zo’n 20 procent en daartegenover staan de 80 procent subsidies van de federale overheid. Voor 2008 waren de inkomsten voor 64 procent uit kinderopvang, die ondertussen naar de gemeente is overgeheveld en niet meer zal voorkomen in onze rekening. Verder genereren we nog inkomsten van onze acht huurwoningen, een klein percentage voor de huur alarmtoestellen, de klusjesdienst, steun en andere. Bij de subsidiëring vinden we de basisfinanciering, 8 procent van het gemeentelijk aandeel van het gemeentefonds, het recupereren van de federale overheid in verband met de steun die we uitbetalen aan onze klanten, de lokale opvanginitiatieven voor vreemdelingen, buurt- en nabijheidsdienst, strijkatelier, dienstencheques in de rubriek sociale economie, wat ons een overschotje bezorgt om verder te investeren”, legt Luc Goutry uit.

Personeel

Bij de kosten gaat zo’n 54 procent naar het personeel. In 2006 bedroeg dat slechts 44 procent. “Zoals eerder gezegd moeten we de reden zoeken bij de stijging van de loonkost door bijkomende tewerkstelling en de drie indexen”, vervolgt Luc Goutry. “De grootste personeelslast hebben we in de afdeling dienstencheques. In totaal hebben we 47 mensen in dienst. Ook hebben we in het Maribelproject twee bijkomende sociale assistenten kunnen aanwerven, waarvoor we een grote subsidie krijgen, maar deze operatie dekt niet volledig de lading. Wij moeten daar bijleggen, vandaar ook dat de personeelskosten toenemen. Ons totaal plaatje bedraagt zestig mensen, die wij vanuit het OCMW tewerkstellen. Bij de sociale tewerkstelling stijgen de opbrengsten met 18 procent maar ook de kosten met 34 procent. Tevens noteren we een daling van de subsidie voor de buurtdienst door de invoering van een nieuwe regel in het decreet. Toch behouden we die mensen en blijven ze verder betalen”, legt Luc Goutry uit.

Bij sociale hulpverlening stijgen de uitgaven met 12 procent en de opbrengsten dalen met 3,4 procent. “Het is immers onze taak alle mensen van onze gemeente die financiële problemen hebben zo goed mogelijk bij te staan, een goede zorgwerking uit te bouwen en in de sociale economie, mensen die geen kansen krijgen via een specifieke begeleiding opnieuw aan het werk te krijgen. Bij sociale steun proberen we dit uiteraard terug te vorderen, maar door de economische crisis zien we meer en meer mensen afhaken, die niet meer in staat zijn om terug te betalen, wat uiteraard een bijkomende last betekent. Er werd voor een bedrag van 63.000 euro aan leefloon uitbetaald. Alle Belgen hebben trouwens recht op een leefloon. Zo’n 19.000 euro betaalden we in de categorie speciale tewerkstelling, het zogenaamde artikel 60, wat betekent dat mensen die niet in orde zijn met de sociale zekerheid, we hen een tijdelijke tewerkstelling kunnen aanbieden om hen een kans te geven hun statuut terug in orde te maken”, aldus Luc Goutry, die zijn rekening voor 2008 toch met een overschot van 18.669 euro kon afsluiten, dank zij de effectieve gemeentelijke bijdrage.

12:13 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.