Beernem

15-10-09

Voetbalterreinen Sint-Joris ingezaaid

Burgemeester Johan De Rycke en het schepencollege had de volledige gemeenteraad uitgenodigd om de aanleg van de nieuwe voetbalaccomodatie in Sint-Joris te komen bekijken. Het studiebureau Lobelle maakte het dossier op voor de aanleg van deze sportinfrastructuur aan de Overleiestraat.

voetbalDe accommodatie situeert zich langs het kanaal aan het kruispunt van de Sint-Jorisstraat en de Overleiestraat binnen een zone bestemd voor gemeenschapsvoorziening/openbare nutsvoorziening en wordt begrensd door agrarisch gebied. “Voetbal in onze contreien heeft het altijd moeilijk om nieuwe infrastructuren te verwezenlijken”, aldus burgemeester De Rycke. “Op landelijk gebied is het niet zo evident om dit te realiseren. Net zoals in Male liep het ook hier niet van een leien dakje. Begin jaren negentig zei de toenmalige schepen van sport, Walter Van Parijs, dat Sint-Joris nood had aan een tweede terrein. De eerste locatie waar men zocht, was in het Galgeveld zelf, maar het grote probleem was dat de kostprijs er te hoog was en ook de jeugdlokalen zouden hun speelterrein volledig verliezen. Daarna zocht de nieuwe schepen van sport Jérôme Waerniers zijn toevlucht op het kanaaleiland. De mondelinge afspraken die toen gemaakt werden met enerzijds de Administratie van Water- en Zeewezen en anderzijds het bestuur van stedenbouw mondden uit in een strengere wetgeving. De vergoedingen die toen gevraagd werden om de toenmalige locatie te gebruiken, lagen immens hoog. Toen ik schepen van sport werd, kwamen we op deze nieuwe locatie uit”, aldus Johan De Rycke.

Prachtig zicht

Volgens schepen Jos Sypré is de site ideaal gelegen om er voetbalterreinen te construeren. “We zitten in een natuurlijke talud van het kanaal. Het gebouw dat opgetrokken wordt in twee verdiepingen, geeft vanuit de cafetaria een prachtig zicht over de twee velden. We hebben geopteerd om alles uit te werken met zo weinig mogelijk ruimteverlies. Alle uit- en toegangen zijn langs de buitenzijde van het gebouw. Binnenin is er ruimte voor een zestal kleedkamers en drie lokalen voor scheidsrechters, ook een ticketlokaal dat ook dienst doet als was- en droogruimte en opstapeling van andere materialen. Er is ook sanitair en een bergruimte voorzien. De toegang wordt voorzien via een buitentrap en tevens krijgen we een lift, want deze is verplicht door de wetgeving op de toegankelijkheid van gebouwen. Als bestuur hebben we een voorbeeldfunctie in verband met milieu- en energiebesparende maatregelen en hebben zoveel mogelijk daar gebruik van gemaakt. Twee regenputten van 20.000 liter moeten ons toelaten het regenwater te recupereren voor toiletten en de wasmachines. Voor de douches kunnen we dat niet gebruiken omwille van de legionellabepalingen. Verder wordt er gewerkt aan warmterecuperatie en allerlei factoren van isolatie zijn toegepast “, aldus schepen Jos Sypré, die meegeeft dat het bestuur ook aandacht heeft geschonken aan de ontsluiting en de veiligheid voor de fietsers. “Tevens wil ik vooral het bestuur van voetbalclub Sint-Joris Sportief bedanken, die het project op de voet opvolgt”.

Foto: er was gelegenheid om de plannen te bekijken.

16:15 Gepost door Reginald in Sport | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.