Beernem

06-10-09

Groen!-Beernem wil octopuspalen in omgeving van scholen

Volgens Groen!-Beernem worden geen verkeersmaatregelen genomen aan de Beernemse schoolpoorten. Als protest werd dan maar een eigen Octopuspaal geplaatst aan de Gemeenteschool in Oedelem. Ondanks het feit dat de oppositiepartij al jaren streeft om de schoolomgeving aan te duiden met een dergelijke paal, verkiest de CD&V-meerderheid andere middelen te gebruiken.

octopus“Met onze actie willen we nogmaals de aandacht vestigen op de verkeersonveilige situatie aan de schoolpoorten van de verschillende scholen in Beernem. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur eindelijk eens middelen vrijmaakt om de schoolomgevingen te beveiligen. Elke school uitrusten met zo’n paarsgele paal is zeker al een eerste stap”, aldus Ignace Tousseyn, voorzitter van Groen!-Beernem. “Beernem telt op haar grondgebied 10 scholen met in totaal een 2000-tal leerlingen. Zeven ervan zijn basisscholen, met jonge kinderen die extra kwetsbaar zijn in het verkeer. We vinden het dus zeker de moeite waard om maatregelen te nemen die de veiligheid van deze jongeren en kinderen in het verkeer verhogen. Maatregelen die voor de hand liggen, zoals het veiliger maken van de schoolroutes en het herinrichten van de schoolomgevingen. Wat de schoolroutes betreft komt er langzaam aan beterschap, maar wat de schoolomgevingen betreft, blijft het gemeentebestuur heel erg in gebreke. Recent nog laakten we de houding van de burgemeester en de schepenen die niet ingingen op onze vraag om aan elke school een octopuspaal te plaatsen. Blijkbaar vindt het gemeentebestuur het de moeite niet waard om hiervoor geld uit te trekken. Nochtans herkent iedereen intussen zo’n paal en weten automobilisten daardoor meteen dat ze een schoolpoort naderen en extra voorzichtig moeten zijn”, legt Tousseyn uit.

Eigen maatregelen

Schepen Jos Sypré is niet te spreken over Octopuspalen. “Als bestuur opteerden we om de scholen veel beter en veel duidelijker te accentueren dan het louter ter beschikking stellen van een Octopuspaal als beloning voor wie al de stappen van het traject heeft doorlopen. Zo’n paal draagt niet rechtstreeks bij tot de verkeersveiligheid van de schoolomgeving. Zo’n paal is niet uniform, in andere gemeenten verschijnen trouwens palen als boekentassen, of als kleurpotloden. De inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van het Octopusplan gebeurt in een heel duidelijke en concrete interactie met de lagere schoolkinderen en hun ouders, leerkrachten, directie, schoolraad, politie en gemeentebestuur en draagt veel meer bij tot de verkeerssensibilisatie, verkeerseducatie en verkeersveiligheid door ondermeer daadwerkelijke ingrepen in de verbetering van de schoolomgeving. Werk wordt gemaakt voor de schoolomgevingen langs de gewestwegen, zoals LTI en Ter Bunen, Gemeenteschool en De Drie Beertjes”, wil Jos Sypré hierover kwijt.

16:33 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.