Beernem

02-07-09

Vlaamse Landmaatschappij informeert raadsleden

Tijdens een extra-gemeenteraad werden de raadsleden begeleid door mensen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gedurende een rondrit doorheen de gemeente. Hierbij werden enkele locaties aangedaan waarover dossiers worden opgemaakt voor de Landelijke Inrichting. Tijdens de rondrit kregen de raadsleden voorbeelden aangereikt van hoe bepaalde problemen zouden kunnen opgelost worden.landDe opdracht van de VLM bestaat erin om samen te investeren in de open ruimte, het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen. Liesbeth Gellinck van de VLM legt uit dat dit gebeurt op vraag van de partners, overheden, intercommunales enz… “Daarbij willen we bijdragen tot een duurzaam platteland, het inrichten en beheer van een open ruimte en het milieu beschermen tegen eutrofiëring of vermesting, waarmee bedoeld wordt het vergroten van de voedselrijkdom van het oppervlaktewater door het gebruik van fosfaten en nitraten. De Landelijke Inrichting heeft vijf instrumenten ter beschikking om haar opdracht te realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting, beheerovereenkomsten en lokale grondenbank om een open ruimte te verbeteren”, legt Liestbeth Gellinck uit.

Rondrit

Tijdens de rondrit in de gemeente krijgen de raadsleden informatie over enkele punten, waarover bij de VLM belangstelling bestaat om deze her in te richten. Bij een eerste stop aan de voet van Oedelemberg, legt Liesbeth Gellinck uit dat er vraag is om de fietsas Ver-Assebroek-Oedelem langs de trambedding in te richten. “We zijn van plan hier een picknick-hoekje uit te bouwen. Na een overeenkomst met een lokale landbouwer, zouden we gebruik mogen maken van een stukje grond. Tevens willen we deze hoek een landschappelijke inkleding meegeven”. Aan het LTI zal de trambedding worden doorgetrokken. “Het zou een meevaller worden, mochten er zich in Ryckevelde horecamogelijkheden aanbieden in het leegstaande gebouw naast het kasteel”. De bus brengt de leden tot bij de keersluis. “We onderzoeken de mogelijkheid om een recreatieve overgang over kanaal en spoorlijn te realiseren. Tevens behoort de inrichting van het kanaaleiland aan de Gevaerts tot onze plannen om er natuur- of recreatieve mogelijkheden te creëren. Vanaf de vissersput naast de autosnelweg zoeken we naar een overgang over de autosnelweg en het plaatsen van geluidsschermen voor de woningen, die vlak naast de as Brugge-Oostende staan. In het Bulskampveld willen we de Heirweg verkeersluw maken en de gebouwencomplexen achter de Bolzak landschappelijk integreren. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid een recreatieve verbinding van de fietsers richting bezoekerscentrum in het kasteel Bulskampveld te stimuleren”, aldus Liesbeth Gellinck, die samen met medewerkers Hilde Van Leirsberghe en Frans Pauwels, deze informatieve namiddag heeft georganiseerd.

Realisatie

Voor de realisatie van een dergelijk Inrichtingslpan moet gerekend worden op een gemiddelde termijn van twee jaar. Om het gehele planproject af te werken, duurt het zo'n 10 à 15 jaar, want er zijn meerdere inrichtingsplannen. “Het kan uiteraard ook vlugger gaan, maar dan moeten alle partners aan hetzelfde zeel trekken”, aldus Liestbeth Gellinck. “Het aantal wetten, decreten, richtlijnen, beleidsnota’s en strategische plannen zodanig groot, dat de VLM-afdeling Landelijke Inrichting haar opdrachtgevers, gemeenten, provincies, de Vlaamse overheid, verenigingen en ook particulieren wegwijs maakt. We zijn zowel adviseur, projectleider als uitvoerder. Daarnaast staan we ook in voor de communicatie, want inspraakrondes, informatievergaderingen, brochures, websites en persoonlijke contacten zijn onontbeerlijk om een goed resultaat te bekomen”.

Foto: De raadsleden luisteren naar de uitleg van Liesbeth Gellinck.

10:54 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.