Beernem

31-03-09

Tania Dobbelaere is terug na drie maanden Suriname

De 38-jarige Tania Dobbelaere uit Oedelem vertrok voor een stage van drie maanden naar Suriname in het kader van haar bacheloropleiding lager onderwijs in Katho in Tielt. Ze volgt deze bacheloropleiding via afstandsonderwijs. Op die manier kan ze haar studies combineren met haar professionele activiteiten. Met heel wat kleurrijke indrukken is ze terug in het land en kan ze in juni haar diploma behalen.

kathoDe internationale ervaring opgedaan door Tania Dobbelaere in Suriname zal haar in de toekomst zeker geen windeieren leggen. Voor haar thesis koos ze een project rond de vermindering van het afval in Galibi, een Indianendorp aan de monding van de Marowijnerivier. Naar de toekomst toe staan er heel wat mogelijkheden open. “Ik ben altijd met jeugdwerk bezig geweest in Brugge. Ik hielp er mee met de organisatie van speelpleinwerking, kampen en creatieve projecten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Daarna startte ik in het Noord-Zuid Centrum in Roeselare, waar ik nog steeds een administratieve job vervul. De provincie geeft 0,7 % van zijn uitgaven uit aan de ondersteuning van projecten in het Zuiden, waarbij West-Vlamingen betrokken zijn. De behandeling van deze dossiers in het Zuiden behoort tot mijn job”, legt Tania Dobbelaere uit.

Les geven

Tania Dobbelaere heeft secretariaat-talen gestudeerd. Haar werk is gebaseerd op het administratief vervullen van allerlei taken. Een meer inhoudelijke input is iets dat ze mist in haar huidige job. “Ik heb een leuke job maar die bestaat grotendeels uit administratie. Van een collega hoorde ik dat je in Katho Tielt de mogelijkheid hebt om studeren en werken te combineren. Dit klonk interessant, ik schreef me in voor bacheloropleiding in afstandsonderwijs. Het lesgeven beviel me enorm en ik wou dit diploma zeker behalen. De drie daaropvolgende jaren nam ik halftijds loopbaanonderbreking om het studeren en de job te kunnen blijven combineren. Katho Tielt geeft werkende mensen de kans een nieuw diploma te behalen. Er wordt veel inzet en discipline verreist, maar het eindresultaat loont de moeite!” aldus een enthousiaste Tania Dobbelaere.

Suriname

Om het diploma van bachelor te behalen, moet er een bachelorproef gedaan worden. “Door de contacten op mijn werk vertrok ik naar Suriname, waar ik in kader van deze bachelorproef na een verblijf in de stad Paramaribo, zeven weken doorbracht bij de Indianenbevolking. Dit is de oorspronkelijke bevolking van Suriname. In het dorp Galibi werkte ik een afvalpreventieproject uit in samenwerking met de plaatselijke milieuorganisatie en het dorpsbestuur. Daarnaast stond ik in alle klassen in het lagere schooltje, waar ik in de lessen natuuronderwijs de kinderen probeerde bewust te maken van het belang om minder afval te produceren. Ik nam er ook heel wat andere lessen en creatieve activiteiten voor mijn rekening. Het afvalproject wordt vanuit België verder opgevolgd en hopelijk kan er op termijn een duurzame samenwerking met de school ontstaan. Het was een hartverwarmende ervaring !

surinameBinnenland

Daarna trok Tania nog drie weken dieper het binnenland in, naar Ligorio, om er te helpen in een schooltje bij de Boslandcreolen. “Hun voorvaderen werden als slaven ingevoerd en vluchtten naar het binnenland om daar een eigen leven op te bouwen. Toen ik er aankwam werd me gevraagd om te helpen in het eerste leerjaar. Deze klas telt 58 kinderen die de leeftijd hebben tussen 6 en 13 jaar. Dit leeftijdsverschil is te wijten aan het feit dat sommige ouders hun kinderen pas heel laat inschrijven in de school. Ook was er tot vorig jaar geen kleuterklas. De motorische ontwikkeling van heel wat kinderen is zeker nog niet voldoende om de eerste schrijfvaardigheden aan te leren. In deze klas hield ik me vooral bezig met het individueel bijsturen van de kinderen tijdens de taal- en rekenlessen. Mijn verblijf bij die mensen was voor mezelf een hele verrijking. De kinderen beschikken er nauwelijks over didactische middelen en moeten het stellen met een schriftje en een potlood. Daarbij komt nog dat de infrastructuur niet toereikend is voor het leerlingenaantal. Het derde en vierde leerjaar zitten samen in een klas, alsook het vijfde en zesde leerjaar. Het principe van graadsklassen is hen niet bekend, de leerlingen krijgen gewoon les naast elkaar. ’s Avonds was er zowel in Galibi als in Ligorio slechts een tweetal uren elektriciteit, soms was er helemaal geen. Deze uurtjes moest ik optimaal benutten om mijn schoolwerk zoveel mogelijk te kunnen afwerken.” aldus Tania Dobbelaere.

Onderwijsmethoden

“Het onderwijs in Suriname heeft dringend een grondige aanpak nodig. De infrastructuur laat te wensen over. In het binnenland zijn er niet voldoende leerkrachten. De opleiding tot leerkracht is aan vernieuwing toe. De beschikbare leermiddelen zijn sterk verouderd en er is bijna geen didactisch materiaal beschikbaar… Kortom, een grote financiële input in het onderwijs is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het land. In heel wat scholen in het binnenland gebeurt het onderwijzen op een klassikaal frontale manier. Stil zitten en luisteren. Gevarieerde werkvormen, differentiëren, creatieve activiteiten,… dit zijn één voor één zaken die de onderwijskwaliteit ten goede komen maar er jammer genoeg niet aan bod komen. Een wedde van een leraar bedraagt ongeveer 300 euro, daar waar het leven toch vrij duur is. Extra materiaal in de klas moet de leerkracht zelf kopen. Dit heeft als gevolg dat er geen materiaal beschikbaar is en dat er weinig creatief met de kinderen gewerkt wordt. Ik kreeg wat financiële steun van mijn familie om de scholen van basis knutselmateriaal te kunnen bevoorraden” legt Tania Dobbelaere uit, die als studente er niet alleen in slaagde werken en studeren te combineren, maar de uitdaging aanging om tijdens haar laatste opleidingsjaar een drie maanden durende internationale stage op te nemen.

Foto 1: Tania Dobbelaere toont de foto’s uit Suriname op haar laptop aan departementshoofd Patricia Waerniers en Xavier Vandenberghe, verantwoordelijke voor interne en externe communicatie van het Katho in Tielt. Foto 2: Het tweede leerjaar in Galibi

18:10 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.