Beernem

17-01-09

Problematiek rond Open Blad blijft voortduren

De commotie rond het verspreiden van het gemeentelijk informatieblad Open Blad via het maandblad Vrije Tijd blijft voortduren. Bij de vzw Vrije Tijd werd men de jongste maanden voor de verspreiding van het maandblad en Open Blad geconfronteerd met het duurder worden van de posttarieven, zodat naar alternatieve oplossingen werd gezocht met enkele kinderziekten als gevolg.

Na het in de arm nemen van een distributiebedrijf stelde men vast dat het maandblad laattijdig of in het geheel niet werd rond bedeeld, dit tot ergernis van oppositielid Marc Van Hoecke (Bron), die toen in de gemeenteraad aan de alarmbel trok. Toen ook nog Open Blad begin januari 2009 volgens drukker Kris Kindt van drukkerij Harlekijn, die het contract voor het drukken van Open Blad is misgelopen, niet voldeed aan de offertevoorwaarden, kroop hij in zijn pen en lanceerde een persbericht waarin hij aanklaagde, dat vzw Vrije Tijd niet voldoet aan de voorwaarden van de offerteaanvraag. Hierin vraagt Kindt zich af of Vrije Tijd niet aan het sjoemelen is met de formule van bedeling en distributie van Open Blad. “Opnieuw verbazing alom toen we de nieuwe editie van ‘Open Blad’ in de bus kregen. Het te gebruiken drukpapier voor ‘Open Blad’ stond welomschreven in de offertevoorwaarden. Vandaag zien we dat enkel het voorblad van ‘Open Blad’ op het in de offerte bepaalde papier werd gedrukt, maar de twee binnenbladen op een veel goedkopere andere papiersoort.... Of hoe ‘Vrije Tijd’ weer eens de contractvoorwaarden naar zijn hand zet om het eigen profijt veilig te stellen. Vierkleurendruk op gewoon offsetpapier kan trouwens niet de optimale kwaliteit geven, een voorwaarde die ook aan de orde was in de offertebepaling”, aldus een verontwaardigde Kris Kindt, die uitkijkt naar de boete, die de gemeentelijke overheid, volgens het contract de vzw Vrije Tijd moet opleggen voor het niet tijdig distribueren van Open Blad in de maanden oktober en november.

bladEric D’haeninck, voorzitter van vzw Vrije Tijd en verantwoordelijke uitgever, is de commotie meer dan beu. Hij dreigt ermee een recht van antwoord te eisen, indien de ganse problematiek nog eens in de pers wordt uitgesmeerd. “In tegenstelling met wat Kindt beweert, is dat geen gesjoemel, want nergens in het bestek staat vermeld dat Open Blad met de Post dient gedistribueerd te worden”, aldus Eric D’haeninck. “Om het gewicht, dat van zeer groot belang is bij de vaststelling van de tarieven van De Post, wat te laten dalen, hebben wij het gewicht van de pagina's van Vrije Tijd wat verminderd. Dit is normaal niet merkbaar voor de lezer. Door een misverstand is echter een ander soort papier gebruikt. Voortaan zullen wij alles in het werk stellen om Open Blad opnieuw op glanzend papier te laten drukken”, aldus de uitgever van Vrije Tijd.

“Kindt doet nu meewarig over de kwaliteit van dit papier. Mogen wij echter opmerken dat hij Open Blad meer dan 10 jaar op dergelijk papier heeft gedrukt en dat hij daarvoor een prijs heeft gefactureerd voor druk in één kleur die, omgerekend naar 8 bladzijden en 6400 exemplaren, ongeveer even hoog en misschien wel hoger was dan wat nu door Vrije Tijd wordt gevraagd voor vierkleurendruk. Tevens denk ik niet dat in deze hele zaak de belangen van de bevolking of de gemeente worden geschaad en dat de bevolking de voorkeur geeft aan de verspreiding van Open Blad binnen het veel gelezen blad Vrije Tijd en zeker niet wakker ligt van 10 gram of meer”, aldus Eric D’haeninck, die verder vreest dat met deze ganse problematiek de goede verstandhouding tussen de persmensen in het gedrang kan komen.

Ook Groen!-Beernem mengt zich nu in het debat en doet nog eens een oproep om Open Blad los te koppelen van Vrije Tijd. “De commotie rond het gemeentelijk informatieblad ‘Open Blad’ dat als katern in het lokaal magazine ‘Vrije Tijd’ zit, blijft duren en zelfs verder uitdeinen”, aldus voorzitter Ignace Tousseyn. “Nu ook een plaatselijke drukker die de offerte misgelopen is, stelt dat het gemeentebestuur de uitgevers van ‘Vrije Tijd’ de hand boven het hoofd houdt, is het voor ons duidelijk dat het zo niet verder kan.
We herhalen daarom onze eis dat ‘Open Blad’ zo snel mogelijk als een losse uitgave moet verspreid worden. Het wordt hoog tijd dat de CD&V- meerderheid inziet dat een gemeentelijk infoblad, wil het neutraal en objectief overkomen, niet samen kan verdeeld worden, noch in Vrije Tijd, noch in eender welke andere publicatie.
We kennen trouwens geen enkele gemeente die haar infoblad in een ander magazine stopt, precies om iedere schijn van partijdigheid te vermijden. In Beernem kan het blijkbaar wel, en dat al jaren”, stelt Tousseyn vast.

“Nochtans is de Vlaamse regelgeving zeer duidelijk. Een omzendbrief van februari 2000 hierover, stipuleert dat een gemeentelijk informatieblad de bevolking op een neutrale en objectieve wijze moet informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke activiteiten. En dat de gemeente in dit verband de nodige ‘kiesheid ‘ aan de dag moet leggen”, geeft Tousseyn de inhoud van de omzendbrief weer.

“Het is een officiële uitgave van de gemeente en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op”, aldus Tousseyn, die besluit met duidelijk te stellen dat het hoog tijd wordt dat de gemeente de knoop doorhakt en resoluut kiest voor een aparte verdeling van Open Blad.

Wellicht volgt er nog een vervolg tijdens de gemeenteraad van 20 januari 2009.

12:37 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Naast de kwestie Misschien liggen de Beernemse inwoners niet wakker van 10 gram meer of minder, maar dat is volledig naast de kwestie. De essentie van de zaak is dat Vrije Tijd afwijkt van de offertebepalingen op basis waarvan zij destijds het contract van Open Blad hebben binnengerijft. Het dukken op goedkoper papier is geen misverstand maar gewoon een manier om Vrije Tijd lichter te maken en de fors gestegen posttarieven te drukken.
Ook fundamenteel is de door Groen! aangehaalde onpartijdigheid, die nu zeker niet gegarandeerd is.

Gepost door: RITA | 18-01-09

Het kan best zijn dat alles wettelijk in orde is, maar zou het de gemeente toch niet sieren om echt een onafhankelijk gemeenteblad uit te geven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit echt niet kan.

Gepost door: waarom eigenlijk niet ??? | 20-01-09

Nooit geziene gemeenteraad. Marc Van Hoecke werd meermaals terecht gewezen door Johan De Baene (uit bron gestapt) voor zijn manier van doen. Telkens moest Van Hoecke het afleggen tegen een De Baene die bijzonder sereen, kort en sterk qua woordkeuze tussenkwam. De CD&V kreeg dus steun uit onverwachte hoek. Dit is op te volgen. Anderzijds werken de tussenkomsten van Van Hoecke reeds lang op de zenuwen van menig raadslid en publiek.

Gepost door: Eddy | 21-01-09

De Baene is een nestbevuiler. Als ook de oppositie gaat meezeulen met de meerderheid, dan kan je de gemeenteraad eigenlijk gewoon opdoeken, want dan doet de CD &V helemaal wat ze wil (wat eigenlijk nu al het geval is).
Marc Van Hoecke is de enige die nog wat weerstand biedt tussen alle ja-knikkers in de gemeenteraad. En is dat nu net niet de rol van de oppositie, Eddy?

Gepost door: RITA | 25-01-09

Den Van Hoecke is een populistische man, eentje die het ganse BRON kapot aan het maken is/kapot gemaakt heeft.

Klagen en zagen, en ondertussen niks doen voor de gemeenschap...

Gepost door: Lieven de Waegeneer | 26-01-09

De commentaren zijn gesloten.