Beernem

23-05-08

Schepen Luc Goutry stelt Lokaal Sociaal Beleidsplan voor

In de Gemeenteraad legde schepen Luc Goutry (CD&V) het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor. Het decreet van 3 maart 2004 verplicht immers elke gemeente in Vlaanderen een plan in te dienen bij de Vlaamse overheid omtrent de uitbouw van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid voor de periode 2008-2013. Vijf werkgroepen werden ingeschakeld met vertegenwoordigers van alle sociale actoren, die rond vijf thema’s werken, namelijk senioren en thuiszorg, sociale tewerkstelling, sociaal woonbeleid, sociale hulpverlening en sociaal beleid voor jongeren.

Dit ambitieus sociaal toekomstplan wekte heel wat belangstelling bij de overige raadsleden op.”Het is de bedoeling om in de toekomst de sociale dienstverlening in onze gemeente nog toegankelijker en zichtbaarder te maken”, opent Luc Goutry zijn betoog. “Bijgevolg wordt alles gebundeld in het Sociaal Huis, waar elke inwoner terecht kan met alle vragen rond sociale problemen en voorzieningen. Ons plan dient als een werkinstrument om waar nodig bepaalde bestaande hiaten in de sociale dienstverlening weg te werken. Ook nieuwe en concrete actiepunten zullen ontwikkeld en uitgewerkt worden. Eén van de belangrijkste ervan is de invoering van de nieuwe thuiszorgpremie. Een verdubbeling van het budget wordt hierbij vooropgesteld, zodat het budget naar 70.000 euro klimt”, legt Luc Goutry uit.

sociaalplanThuiszorgpremie

Nieuw voor Beernem is het feit dat de thuiszorgpremie van 20 euro per maand rechtstreeks aan de zorgbehoevende zal uitbetaald worden. “Deze premie kan dienen om niet-medische kosten te dekken of om tussen te komen in de onkosten van mantelzorgers. Er moet geen familieband tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger meer worden aangetoond en ook de verplichting om onder hetzelfde dak te wonen valt weg. Het gaat dus naast familieleden nu ook om vrienden of buren die zich dag in dag uit vrijwillig inzetten voor een zorgbehoevende. Deze nieuw ingevoerde thuiszorgpremie zal in de toekomst aan ruim 300 personen worden uitgekeerd. Belangrijk is ook dat de oorzaak van de zorgbehoefte geen rol speelt bij de toekenning en dat er geen inkomensgrenzen gehanteerd worden. Alle thuisverblijvende zorgbehoevende personen in Beernem, ongeacht hun leeftijd, komen in aanmerking voor zover ze recht hebben op een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering. Er is geen cumulatie met de Sociaal-Pedagogische toelage tot de leeftijd van 21 jaar. Het recht op deze premie gaat in vanaf 1 januari 2008, dus met terugwerkende kracht”, aldus Luc Goutry.

Sociaal Huis

De Vlaamse overheid vraagt ook dat elke gemeente een Sociaal Huis zou uitbouwen. “Op dit vlak is Beernem voorloper met de aanwezigheid van het Sociaal Huis in de Lattenklieversstraat 46 in Sint-Joris. Het is het centraal aanspreekpunt geworden voor alle gemeentelijke dienstverlening inzake welzijn en zorg. De bundeling onder én politiek verantwoordelijke, de OCMW-voorzitter, die tegelijkertijd schepen is van sociale zaken, is hierbij een belangrijke beleidsoptie. Inmiddels werd een overdracht van geldmiddelen en een bijkomende aanwerving van een voltijds maatschappelijk werkster doorgevoerd”, besluit Luc Goutry.

Foto:Schepen en OCMW-voorzitter Luc Goutry, hier met burgemeester Johan De Rycke en OCMW-secretaris Jan Claeys, legt het nieuw Sociaal Lokaal Beleidsplan uit.

10:56 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

lat gelijk! eindelijk eens de lat gelijk voor iedereen !
lage drempel, om problemen op te lossen en de mantelzorgpremie voor iedere zorgbehoevende toegankelijk!
proficiat aan de ganse ploeg van het sociaal huis ...

Gepost door: lvpaf | 25-05-08

De commentaren zijn gesloten.